Fastighetstjänster

PwC:s Real Estate Corporate Finance arbetar med sälj- och köprådgivning vid fastighetsaffärer, due diligence, strategisk rådgivning och skattefrågor.

När du ska sälja

Få ut det mesta av din affär. PwC tar ett helhetsansvar som projektledare av försäljningsprocessen från start till genomförande. Vi hjälper dig med initial värdering för att bedöma prisnivå, upprättande av informationsmemorandum, marknadsföringsmaterial, due diligence, strukturering av transaktionen samt organisering av budgivning och förhandlingar. Vår styrka ligger i vårt marknadskunnande, starka kontaktnät med tänkbara köpare och direkt tillgång till kompetensen inom PwC:s globala och nationella nätverk.

När du ska köpa

PwC:s Real Estate är marknadsledande inom due dilligence på den svenska fastighetsmarknaden. Du kan få hjälp med due diligence kring fastighets-, finansiella och kommersiella frågor, stöd vid fastighetstransaktioner och förhandlingar/överlåtelseavtal, samt tjänster efter transaktionens genomförande för att identifiera och realisera nya möjligheter. Genom att använda er av PwC Real Estate som köprådgivare får du tillgång till specialister med lång erfarenhet av fastighetsförvärv som hjälper till att hitta lösningar och ge råd om möjligheter och risker.

 

Vendor Due Diligence / Vendor Assistance

Som rådgivare i en vendor due dilligence hjälper vi dig att förbereda försäljningen av en fastighet eller fastighetsportfölj genom att effektivisera förvärvsprocessen. Arbetet utförs i syfte att minska en investerares tid i undersökningsfasen. Det gör vi genom att hjälpa potentiella investerare att förstå och utvärdera eventuella finansiella risker och möjligheter i samband med förvärv. Vi har bistått med VDD-rådgivning åt både nationella och internationella aktörer inför transaktion och kapitalanskaffning. 
 

Uppnå god lönsamhet med strategisk rådgivning, modellering och värdering

Vi hjälper dig med:

 • Fastighets- och portföljvärdering

 • Framtagande av ekonomiska modeller

 • Prognoser och scenariostudier för fastigheter och fastighetsbolag, 

 • Lantmäteri- och fastighetsskattefrågor

 • Fastighetsredovisning för att säkerställa kontrollen av fastighetsbeståndets förvaltare.

 • Stöd och analys vid beslut om fastighetstaxering 

Dessutom kan du få hjälp med riskanalys och utvärdering av projektorganisationer för att uppnå god lönsamhet, rådgivning i samband med omstruktureringar och förändringsprocesser, ägarstyrning samt fastighetsreglering och fastighetstaxering.

 

PwC:s Real Estate Tax

Så uppnår du ett framgångsrikt fastighetsägande med våra skatterådgivare

Optimera förutsättningarna för en framgångsrik fastighetsinvestering, ett effektivt ägande och en smart exit. Vi finns för dig genom hela cykeln: från förvärvet, under ägandet och vid försäljning.

Tjänster 

 • Transaktionsrådgivning
 • Skatterådgivning kopplad till fastighetsägande - Juridiska personer
 • Skatterådgivning kopplad till fastighetsägande - Privat ägande

Förbättra möjligheten till ett framgångsrikt fastighetsägande

Med praktisk rådgivning genom hela fastighetsägandet ökar förutsättningarna för ett lyckosamt ägande. Våra specialister ger dig det stödet du behöver inför beslut i både små och stora skattefrågor.

Vi hjälper dig med:

 • Köp- och försäljningar av fastigheter

 • Analysera din skattesituation utifrån ditt specifika ägande

 • Analysera alternativa ägarformer

 • Byggmästarsmitta – utgör fastigheten/aktierna en lagertillgång?

 • Handel med fastigheter – vilka effekter uppkommer vid beskattningen?

 • Utredning om vilka alternativ som finns vid ett generationsskifte

 • Skatteeffekter vid frigörelse av kapital som är bundet i fastigheter

 • Analys av vad du betalar för skatt

 • Rådgivning kring momsfrågor i samband med investeringar och innehav av fastigheter

 • Fastighetsskatt, fastighetstaxering och sammanhängande värdering av fastigheter

 • Klassificering av investeringskostnader på fastigheter, exempelvis avgränsning mellan byggnad, inventarier och utnyttjande av det utvidgade reperationsbegreppet

 • Friköp av fastighet från bostadsrättsförening

 • Överlåtelse av fastighet till bostadsrättsförening, både vid ombildning och nyproduktion

Revision - PwC:s Real Estate Assurance

PwC: specialister inom fastighets- och entreprenadsektorn arbetar dagligen med revision, redovisning och rådgivning. Såväl stora, publika bolag som mindre och medelstora aktörer får hjälp av oss med frågor kring förvaltning, transaktioner, finansiering, riskhantering och strategier. Naturligtvis hjälper vi bolag och organisationer inom såväl privat som offentlig verksamhet.  

Pålitliga finansiella rapporter

 • Analys och utveckling av innehåll och struktur i årsredovisningar, prospekt etc.

 • Råd om finansiell affärskommunikation.

 • Stöd och förslag vid upprättande av finansiella rapporter.

  Alla aspekter på redovisningen

 • Stöd i redovisningsfrågor och övergång till finansiella rapporter enligt FRS.

 • Råd i frågor om redovisning av komplicerade transaktioner.

 • Skräddarsydd utbildning av företagets personal.

 • Kartläggning och rådgivning king snabbare och effektivare redovisningsrutiner.

Kontakta oss

Helena Ehrenborg

Helena Ehrenborg

Real Estate Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 08

Patrik Texell

Patrik Texell

Ansvarig Real Estate Deals, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 27 91

Thomas Almendal

Thomas Almendal

Tax Real Estate Leader, partner, PwC Sverige

Tel 0728-80 96 50

Erika Nettrander

Erika Nettrander

Ansvarig Real Estate Legal, PwC Sverige

Tel 0738-60 18 52

Följ oss i sociala medier