Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Årets redovisning i den ideella sektorn - fokus på ändamålet

2021-07-01

Fyra personer runt ett bord nominerar årsredovisningar till årets utmärkelse

PwC bjuder in organisationer i den ideella sektorn att delta i utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" för tjugonde året. Vi har valt att lägga särskilt fokus på hur organisationens årsredovisning speglar organisationens ändamål och uppgift i världen. 

Årsredovisningen är först och främst ett dokument som på ett rättvisande sätt ska visa en organisations resultat och ställning. Dess utformning är styrd av av lag och bindande regelverk och det ska uppfylla alla krav som ställs på ett adekvat sätt. 

Den grundläggande logiken som ligger bakom kraven på årsredovisning är det kommersiella företagens behov av att informera olika intressenter om resultat och ställning för att dessa ska kunna fatta "upplysta beslut".

För organisationer som har andra mål än ekonomisk vinst ska tillämpa en vinstdriven logik på ett av sina viktigaste officiella redovisande dokument, innebär det en utmaning. Att bidra till att utveckla god praxis för den ideella sektorns årsredovisningar var huvudskälet till att utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" instiftades i samband med att den "nya" bokföringslagen skulle tillämpas även på ideell verksamhet från år 2000.  

Åren går men utmaningarna består. Därför vill vi detta jubileumsår särskilt uppmärksamma hur organisationernas årsredovisningar speglar deras ändamål och uppgift i världen. Hur väl lyckas organisationerna att både uppfylla alla formella krav, och att låta sitt ändamål besjäla årsredovisningen. Oavsett om det sker genom val av nyckeltal, berättande text, bildsättning eller utformning i övrigt.

Så ta chansen att nominera din egen eller en annan organisations årsredovisning eller årsbokslut till årets utmärkelse!

Utmärkelsen "Årets redovisning i den ideella sektorn" delas ut i samband med Ideellt Forum som planeras att äga rum den 19 november 2021.
 

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I snart två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett runt tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Johan Sverker, 0709-29 39 17,
johan.sverker@pwc.com

Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse. Om ni har en layoutad årsredovisning som inte är undertecknad av styrelse och revisor önskar vi även erhålla den undertecknade versionen inklusive revisionsberättelsen för att kunna bedöma att den formella årsredovisningen är korrekt avlämnad. 

Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till se_aretsredovisning@pwc.com eller så skickar ni ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns, senast den 31 augusti 2021. Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser finalister som lämnas till juryn. Juryn bestämmer vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av kvalificerade representanter för sektorn.

I och med att ni lämnar in ert bidrag till utmärkelsen godkänner ni att vi sparar era personuppgifter tills utmärkelsen är utdelad för att kunna ta kontakt med er kring ert bidrag. Genom inlämnat bidrag godkänner ni även att vi har möjlighet att inkludera goda exempel från er redovisning på årsredovisningsseminariet som hålls under Ideellt Forum den 19 november 2021 samt, vid uppdatering, även i vår skrift kring "Årets redovisning i den ideella sektorn" där vi delar exempel från inkomna bidrag. 

För mer information kring PwCs behandling av personuppgifter, se PwC:s integritetspolicy.

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier