Årets redovisning i den ideella sektorn 2023

årets redovisning i ideella sektorn

Annika Levenrot och Adam Bott, ALEF, tog emot priset.

ALEF redovisar bäst inom ideell sektor

ALEF (Adult Learning and Empowerment Faciliators) blev vinnare när PwC för tjugoandra året i rad delade ut priset Årets redovisning i den ideella sektorn. Vinnaren har på ett övertygande och enkelt sätt visat hur de främjar ändamål och syften. Utmärkelsen delades ut på Ideellt Forum som årligen anordnas av Ideell Arena och Giva Sverige i samarbete med PwC och Swedbank.

ALEF har tagit fram en effektiv och engagerande redovisning, där informationen presenteras på ett lättillgängligt sätt för läsaren. Redovisningen har indikatorer som tydligt visar på utgångslägen samt effekter av insatser.

– Det känns fantastiskt. Vi är en liten organisation där alla är delaktiga i att upprätta årsredovisningen, det är verkligen en gemensam produkt. Vi har lyckats upprätta en bra årsredovisning med små medel och det känns jätteroligt att det uppmärksammas, säger Adam Bott, utbildningsansvarig ALEF.

– Effekten av verksamheten är det viktigaste att visa i vår årsredovisning.  Vi vill visa vilken skillnad det gör i människors liv för de som  tidigare inte kunnat läsa, skriva och räkna att få denna kunskap. Vi lägger fokus i årsredovisningen på att berätta om vår metod och de effekter vi uppnått, berättar Annika Levenrot, ekonomiansvarig ALEF.

- Med den här tävlingen vill vi lyfta fram goda exempel, men också visa på konkreta förbättringsområden.  Syftet är att inspirera fler ideella organisationer till att ytterligare utveckla den egna redovisningen, säger Sanna Kaneskan, ansvarig för utmärkelsen Årets redovisning i den ideella sektorn, PwC Sverige.

Juryns motivering

”Årets vinnande redovisning tar avstamp i organisationens stadgar, ändamål och syften. På ett övertygande sätt visar den hur medel och metoder bidrar till att uppfylla dessa och till samhällets utveckling. Informationen är tillgänglig och tydlig vilket ger ett gediget underlag för att möta olika intressentgruppers behov av kontroll och möjlighet till ansvarsutkrävande.

Valet att integrera förvaltningsberättelsen från start bidrar till enkelhet och tydlighet, och redovisningen av indikatorer både före och efter insats ger goda underlag för att visa på och resonera kring effekt. En effektiv, enkel och engagerad årsredovisning!”

Finalister

Följande organisationer gick vidare till finalen i Årets redovisning i den ideella sektorn:

  • ALEF (Adult Learning and Empowerment Faciliators) 
  • Diakonia
  • Ecpat 
  • Läkarmissionen 
  • Min Stora Dag
  • Rädda Barnen
  • SOS Barnbyar 
  • Stiftelsen Radiohjälpen

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett runt tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Kontakta oss

Kundtjänst

Kundtjänst

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier