Årets redovisning i den ideella sektorn - dags att dela med sig och lära

Fyra personer runt ett bord nominerar årsredovisningar till årets utmärkelse

Nominera årsredovisningar till årets utmärkelse! Visa andra vad ni lyckats bra med vid upprättandet av er redovisning. Få inspiration av andra organisationers redovisningar.

Även 2023 har hittills varit ett omtumlande och annorlunda år och detta har påverkat organisationer på olika sätt, främst ekonomiskt. Vi anser i denna tid att det är fortsatt viktigt att dela erfarenheter och bidra till att utveckla redovisning av såväl ekonomi som verksamhet inom den ideella sektorn. Därför vill vi se era redovisningar för 2022!

PwC uppmärksammar framstående årsredovisningar bland organisationerna i den ideella sektorn. För tjugoandra året bjuds nu in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen. Årsredovisningen kan vara ett sätt att marknadsföra sig och ett verktyg för att stärka sitt varumärke, utöver det självklara, att vara ett faktadokument för det gångna året.

Så ta chansen att nominera din egen eller en annan organisations årsredovisning eller årsbokslut till årets utmärkelse!

Utmärkelsen ”Årets redovisning i den ideella sektorn” delas ut i samband med Ideellt Forum som kommer att äga rum den 8 december 2023.

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett runt tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Den ideella sektorns organisationer kommer att på olika sätt behöva förhålla sig till nya hållbarhetskrav, vare sig de är formellt bindande eller inte.

Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse. Om ni har en layoutad årsredovisning som inte är undertecknad av styrelse och revisor önskar vi även erhålla den undertecknade versionen inklusive revisionsberättelsen för att kunna bedöma att den formella årsredovisningen är korrekt avlämnad.

Bidragen kan antingen lämnas in som en pdf-fil och skickas till se_aretsredovisning@pwc.com eller så skickar ni ett mail med en länk till den hemsida där den nominerade årsredovisningen finns, senast den 18 augusti 2023. Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter (namn, telefonnummer och e-postadress)  i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser finalister som lämnas till juryn. Juryn bestämmer vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av forskare och kvalificerade representanter för sektorn.

I och med att ni lämnar in ert bidrag till utmärkelsen godkänner ni att vi sparar era personuppgifter tills utmärkelsen är utdelad för att kunna ta kontakt med er kring ert bidrag. Genom inlämnat bidrag godkänner ni även att vi har möjlighet att inkludera goda exempel från er redovisning på årsredovisningsseminariet som hålls under Ideellt Forum den 8 december 2023 samt i andra eventuella publikationer där vi delar exempel kopplade till “Årets redovisning i den ideella sektorn".

För mer information kring PwCs behandling av personuppgifter, se PwC:s integritetspolicy

Kontakta oss

Sanna Kaneskan

Kontaktperson, PwC Sverige

Tel 0729-95 26 56

Följ oss i sociala medier