Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Årets redovisning i den ideella sektorn - fokus på hållbarhet

Fyra personer runt ett bord nominerar årsredovisningar till årets utmärkelse

Efter 20 års firande av denna utmärkelse tar vi Årets redovisning vidare till nästa nivå. 2022 års utmärkelse går till den årsredovisning som på bästa sätt beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i sitt uppdrag. Den ideella sektorns organisationer kommer att på olika sätt behöva förhålla sig till nya hållbarhetskrav, vare sig de är formellt bindande eller inte. 

Förra året firade utmärkelsen årets redovisning i ideell sektor 20 år. Utmärkelsen skapades för att stötta utveckling av god sed och kvalitet i redovisning inom den ideella sektorn. Efter dessa 20 år kan vi konstatera att mycket har hänt och väldigt många organisationers årsredovisningar håller god kvalitet. 

Varför behövs utmärkelsen Årets redovisning?

Det finns i dag många chefer, ekonomer, kommunikatörer och andra som är duktiga på att år efter år ta fram riktigt bra årsredovisningar. Vad är då syftet med att fortsätta dela ut detta pris?

– Vi funderade faktiskt på att avsluta arbetet med utmärkelsen. Vi hade ju uppnått våra ursprungliga ambitioner. Efter noga överväganden bestämde vi oss för att göra ett omtag och lyfter nu utmärkelsen till nästa nivå, berättar Veronica Carlsson, revisor på PwC Sverige. 

I år gör vi därför en specialversion av utmärkelsen där vi visar på och fördjupar kunskapen om den utveckling som har skett på området rapportering av hållbarhetsfrågor i ett brett perspektiv. 

Den ideella sektorns organisationer kommer, om än i varierande grad, att behöva förhålla sig till nya krav, vare sig de är formellt bindande eller inte. Samtidigt tror vi det är viktigt att sektorns organisationer får, vill och kan rapportera hållbarhet på sitt eget sätt, med utgångspunkt i de ändamål organisationerna har.  Det är annars lätt att formellt eller normmässigt styras eller påverkas av krav som egentligen är anpassade för kommersiella företag. 

Årets utmärkelse kommer att delas ut till den årsredovisning som på bästa sätt beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle med utgångspunkt i sitt ändamål/uppdrag. Det behöver inte handla om en särskild hållbarhetsrapport. Det kan lika gärna röra sig om en årsredovisning eller verksamhetsberättelse som beskriver hur organisationen bidrar till ett hållbart samhälle. 

För tjugoförsta året bjuder vi därför in till att nominera redovisningar till den uppskattade utmärkelsen. Nominera din egen eller en annan organisation till ”Årets hållbarhetsredovisning i den ideella sektorn”!

Utmärkelsen "Årets hållbarhetsredovisning i den ideella sektorn" utdelas under Ideellt Forum som planeras att äga rum den 2 december 2022. Syftet med denna utmärkelse är precis som tidigare att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning än mer.
 

Om utmärkelsen

Varje år delas "Årets redovisning i den ideella sektorn" ut på Ideellt Forum och PwC uppmärksammar framstående redovisningar från organisationer i den ideella sektorn.  PwC instiftade utmärkelsen för att lyfta fram goda exempel och förbättringsområden för att inspirera organisationer att utveckla sin redovisning.

I två decennier har PwC erhållit och granskat ett stort antal nominerade årsredovisningar och varje år har man utsett runt tio finalister. En oberoende jury beslutar sedan vilken av dessa som är den bästa redovisningen inom den ideella sektorn. Genom att lyfta fram goda exempel och peka på konkreta förbättringsområden vill utmärkelsen inspirera organisationer till att ytterligare utveckla sin redovisning.

Vid frågor om utmärkelsen, kontakta:
Johan Sverker, 0709-29 39 17,
johan.sverker@pwc.com

Den ideella sektorns organisationer kommer att på olika sätt behöva förhålla sig till nya hållbarhetskrav, vare sig de är formellt bindande eller inte.

Så anmäler du er eller någon annan organisations redovisning till utmärkelsen

Utmärkelsen är öppen för ideella föreningar, registrerade trossamfund och stiftelser. Bidragen ska bestå av en årsredovisning eller årsbokslut och i förekommande fall en verksamhetsberättelse, hållbarhetsrapport och effektrapport. Det ska vara dokument som är fastställda av organisationens styrelse och publikt tillgängliga. 

Bidragen ska lämnas in som en pdf-fil och skickas till se_aretsredovisning@pwc.com senast den 7 september 2022. Glöm inte att ange organisationens namn i ämnesraden samt kontaktuppgifter i mailet. PwC ansvarar för en första genomgång och utser finalister som lämnas till juryn. Juryn bestämmer vilken organisation som ska få utmärkelsen, ett beslut som inte kan överklagas. Juryn är oberoende av PwC och består av kvalificerade representanter för sektorn och kompetens inom hållbarhet.

I och med att ni lämnar in ert bidrag till utmärkelsen godkänner ni att vi sparar era personuppgifter tills utmärkelsen är utdelad för att kunna ta kontakt med er kring ert bidrag. Genom inlämnat bidrag godkänner ni även att vi har möjlighet att inkludera goda exempel från er redovisning på årsredovisningsseminariet som hålls under Ideellt Forum den 2 december 2022 samt, vid uppdatering, även i vår skrift kring "Årets redovisning i den ideella sektorn" där vi delar exempel från inkomna bidrag. 

För mer information kring PwCs behandling av personuppgifter, se PwC:s integritetspolicy.
 

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier