Analys, uppföljning och utvärdering inom ideell sektor

Ta verksamheten ett steg längre med rätt analyser

Rätt analyser och uppföljning gör att du på ett bättre sätt kan utveckla din organisation. Att skapa fungerande strukturer för ett effektivt budget- och uppföljningsarbete, som gör att styrelse och ledning har rätt beslutsunderlag, är exempel på aktiviteter som kvalitetssäkrar verksamheten och bidrar till att den sköts på rätt sätt.

I en ideell organisation är verksamhetens resultat och effekter det primära. Vi hjälper dig att bygga och utveckla metoder för att systematiskt redovisa vad ni åstadkommer för medlemmar, bidragsgivare och andra intressenter. Detsamma gäller den ekonomiska återrapporteringen, där vi kan hjälpa er med såväl finansiella analyser som rent redovisningsmässiga frågor.

Så kan du utveckla verksamheten

Genom att se över och utveckla den egna verksamheten kan du bidra till att förbättra och effektivisera din organisation. Detta kan till exempel ske genom att årligen utvärdera rutiner och instruktioner i syfte att se var eventuella brister finns och var effektivisering är möjligt. Våga ställa frågan ”-varför?” om det ni gör. Förändring är sällan enkelt, därför hjälper vi dig gärna.

Vi erbjuder tjänster i form av kortare insatser så som bollplank i budgetarbetet eller vid utveckling och införande av skräddarsydda budget- och uppföljningssystem. Vi kan också vara behjälpliga i längre uppdrag som inhyrda ekonomichefer och controllers eller som stöd i utvecklingen av organisation och dess arbetssätt. Alla våra specialister har självklart goda kunskaper om hur den ideella sektorn fungerar.

Alla organisationer har olika behov av stöd. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig och utveckla din verksamhet? Kontakta oss!

Exempel på frågor som du kan få hjälp med:

  • Budget och prognoser
  • Effektivitet och kvalitet i ekonomifunktionen
  • Kapital- och fastighetsförvaltning
  • Genomgång av rutiner och styrande dokument
  • Framtagning av nyckeltal
  • Utredning och analys av resultat
  • Att mäta och utvärdera ideella resultat
  • Utvärdering och uppföljning av projekt

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier