Ledning, styrning och utbildning inom ideell sektor

Så ökar du trovärdigheten i din ideella organisation

En framgångsrik ledning förverkligar organisationens mål, budget och resultat. Det skapar trovärdighet för organisationen och hållbara ideella värden för både medlemmar, givare, deltagare och andra intressenter.

Att verksamheten har transparenta strukturer för uppföljning som motverkar korruption och misshushållning är en annan viktig faktor för trovärdighet.

Vi kan erbjuda allt från kortare insatser som en workshop för styrelse och ledning, till längre uppdrag där vi leder förändringsarbetet eller fungerar som coach till ledare i din organisation.

Alla organisationer har olika behov av stöd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Inom ledning och styrning kan du få hjälp med:

 • Intern kontroll och riskhantering
 • GIVA Sveriges kvalitetskod
 • Hantering av förtroenderisker och ekonomiska oegentligheter
 • Effektiv och trovärdig whistleblower-funktion
 • Styrelseutveckling
 • Coachstöd till ledare och ledning
 • Planering, styrning och uppföljning av ideell verksamhet
 • Effektiva organisationer
 • EU-bidrag och annan bidragsfinansiering
 • Effektiva IT-system och IT-säkerhet
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser 

Kontakta oss

Jens Persson

Jens Persson

Branschansvarig, ideell sektor, PwC Sverige

Tel 0709-29 41 74

Följ oss i sociala medier