Ledning, styrning och utbildning inom ideell sektor

Framgångsrik ledning ökar trovärdigheten

En framgångsrik ledning hanterar och förverkligar organisationens mål, budget och resultat på ett effektivt sätt. Det skapar trovärdighet för organisationen och hållbara ideella värden för både medlemmar, givare, deltagare och andra intressenter. Att verksamheten har transparenta strukturer för uppföljning som motverkar korruption och misshushållning är en annan viktig faktor för trovärdighet.

Vi kan erbjuda stöd till styrelser och organisationers ledning. Det kan bland annat bidra till att din organisation mer effektivt tillvaratar engagemang, men samtidigt arbetar med risker på ett sätt som skapar trygghet och ger kraft att ta tillvara möjligheter.

Vi kan erbjuda allt från kortare insatser som en workshop för styrelse och ledning, till längre uppdrag där vi leder förändringsarbetet eller fungerar som coach till ledare i er organisation. Alla våra specialister har självklart goda kunskaper om hur den ideella sektorn fungerar.

Alla organisationer har olika behov av stöd. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.

Exempel på frågor inom ledning och styrning som du kan få hjälp med:

 • Intern kontroll och riskhantering
 • FRIIs kvalitetskod
 • Hantering av förtroenderisker och ekonomiska oegentligheter
 • Effektiv och trovärdig whistleblower-funktion
 • Styrelseutveckling
 • Coachstöd till ledare och ledning
 • Planering, styrning och uppföljning av ideell verksamhet
 • Effektiva organisationer
 • EU-bidrag och annan bidragsfinansiering
 • Effektiva IT-system och IT-säkerhet
 • Skräddarsydda utbildningsinsatser utifrån era behov

Kontakta oss

Johan Sverker

Johan Sverker

Verksamhetskonsult

Tel 0709-29 39 17

Följ oss i sociala medier