Infrastruktur och samhällsbyggnad

Många kommuner står inför utmaningen att få till en välfungerande exploateringsprocess med god kontroll och ansvarsfördelning. Komplicerade redovisnings- och momsregler riskerar oönskade effekter för kommunen. Samtidigt har exploateringsintäkter blivit allt viktigare för många kommuner för att klara de investeringsbehov och infrastruktursatsningar som krävs i det moderna samhället.

Offentlig sektor står inför betydande investeringsbehov i infrastruktur. I de flesta fall rör det sig om enskilda investeringar som kan få väsentlig påverkan på kommunens eller landstingets finansiella ställning och där det saknas erfarenhet i den egna organisationen att genomföra projekt av den aktuella omfattningen.

Tack vare vår djupa kunskap om offentlig sektors speciella villkor och gedigen erfarenhet inom dessa områden kan du och din organisation få konkret hjälp att utveckla verksamheten och hantera nya utmaningar.

Vi hjälper dig gärna inom nedanstående områden:

  • Plan- och exploateringsverksamhet
  • Projektledning och projektstyrning samt uppföljning av komplexa projekt
  • Exploateringskalkyler och marknadsanalyser
  • Byggherreanalys
  • Exploateringsekonomi
  • Framtagning av styrdokument
  • Finansierings- och upphandlingsstöd
  • Riskanalys

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!
 

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Said Ashrafi

Said Ashrafi

Ansvarig verksamhetsamhetområde samhällsbyggnad, PwC Sverige

Tel 0725-84 97 39

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide