Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Kommunala och/eller landstingsägda bolag

kvinna och man på kontor

Stöd för just din verksamhets utmaningar

En mycket stor del av vår offentliga verksamhet bedrivs av våra kommunala- och landstingsägda bolag. För att leva upp till krav och förväntningar krävs ett löpande arbete med allt ifrån kompetensutveckling till riskhantering inom organisationen.

Vi agerar som revisorer, biträde till lekmannarevisorer och rådgivare.

PwC blir ofta kontaktade av offentligt finansierade verksamheter och kommunala bolag. Exempel på utmaningar som vi hanterar är:

 • Kommunal ägarstyrning i kommunkoncernen, frågor som ”koncernnyttan”, ”principiella frågeställningar” och ”roller i kommunkoncernen”.
 • Bolagsstyrning
 • Styrelseutbildning , lekmannarevisorer och företagsledningar omfattande både lagstiftning och praktiska frågeställningar.
 • Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärdering av arbetsformer, kompetens, samspel med mera.
 • Riskhantering och internkontroll.
 • Energi och fastighetsfrågor
 • Skatter kommunala bolag Redovisningsfrågor kommunala bolag
 • Ägardirektiv
 • Företagspolicy
 • Bolagspolicy
 • Ägarstyrningsutbildning
 • Riskanalys

Genom vår erfarenhet och kunskap hjälper vi er att hantera såväl övergripande ägarstyrningsfrågor och bolagsspecifika frågeställningar.

Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller vill komma i kontakt med oss på PwC? Välkommen med alla dina frågor!

PwC:s Academy – utbildningar för offentlig och ideell sektor

Till PwC:s Academy

Kontakta oss

Peter Söderman

Peter Söderman

Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 25 41

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom kommunal sektor?

Fyll i nedanstående formulär så återkommer vi till dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide