Kommunala och/eller landstingsägda bolag

kvinna och man på kontor

Stöd för just din verksamhets utmaningar

En mycket stor del av vår offentliga verksamhet bedrivs av våra kommunala- och landstingsägda bolag. För att leva upp till krav och förväntningar krävs ett löpande arbete med allt ifrån kompetensutveckling till riskhantering inom organisationen.

Vi agerar som revisorer, biträde till lekmannarevisorer och rådgivare.

PwC blir ofta kontaktade av offentligt finansierade verksamheter och kommunala bolag. Exempel på utmaningar som vi hanterar är:

 • Kommunal ägarstyrning i kommunkoncernen, frågor som ”koncernnyttan”, ”principiella frågeställningar” och ”roller i kommunkoncernen”.
 • Bolagsstyrning
 • Styrelseutbildning , lekmannarevisorer och företagsledningar omfattande både lagstiftning och praktiska frågeställningar.
 • Utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens arbete. Utvärdering av arbetsformer, kompetens, samspel med mera.
 • Riskhantering och internkontroll.
 • Energi och fastighetsfrågor
 • Skatter kommunala bolag Redovisningsfrågor kommunala bolag
 • Ägardirektiv
 • Företagspolicy
 • Bolagspolicy
 • Ägarstyrningsutbildning
 • Riskanalys

 

Genom vår erfarenhet och kunskap hjälper vi er att hantera såväl övergripande ägarstyrningsfrågor och bolagsspecifika frågeställningar.

Är du intresserad av våra tjänster och produkter eller vill komma i kontakt med oss på PwC? Välkommen med alla dina frågor!

Kontakta oss

Pär Månsson

Tel 0709-29 23 26

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och landsting, partner

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier