Utbildning och lärande

Skapa förutsättningar för elevernas lärande genom organisering, styrning och ledning 

Kommunala och fristående huvudmän ska skapa och ge bästa möjliga förutsättningar för de utbildningsverksamheter de ansvarar för. För barn och elever innebär det alla ska ges stöd och stimulans i sitt lärande för att utvecklas så långt som möjligt. 

Utbildning är ett väsentligt område för samhället. Kommunala och fristående huvudmännen har ett omfattande ansvar att fullfölja det statliga uppdraget och hantera utmaningarna. Förändringar i demografi, kompetensförsörjning, ekonomi och lagstiftning utmanar kommunala och fristående aktörers möjligheter att skapa de förutsättningar som krävs i verksamheten. PwC har under flera år stöttat kommunala och fristående huvudmän i att hantera ansvaret och dessa utmaningar. Det har vi gjort genom:

  • Utredningar, analyser och processtöd i verksamhetsutveckling
  • Processledning för utveckling av ekonomistyrning och verksamhetsstyrning
  • Processledning för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen och enheterna.
  • Utvärderingar och följeforskning
  • Analyser och utredning av delar av en organisation eller processer
  • Fullständiga organisationsutredningar
  • Kompetensförsörjningsanalyser 

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med? Kontakta oss gärna!

Kontakta oss

Viktor Prytz

Viktor Prytz

Rådgivare och certifierad kommunal revisor

Tel 0709-29 15 70

Ella Bladh

Senior Manager Assurance

Jenny Nordqvist

Jenny Nordqvist

Rådgivare

Tel 0729-80 94 92

Följ oss i sociala medier