Trygghet och omsorg

PwC stödjer, utmanar och granskar socialtjänsten

Varje år får vi genom våra revisions- och rådgivningsuppdrag inblick i socialtjänstens verksamhet i mer än 150 kommuner. I ett stort antal av dessa verksamheter gör vi större insatser genom att granska verksamheten eller ge rådgivning ansvariga chefer och politiska ledningen. Detta, i kombination med de kommuner som vi möter genom våra utbildningsinsatser, ger oss en unik inblick i kommunsverige och skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Vi kontaktas ofta av olika aktörer som arbetar med trygghets och omsorgsfrågor i den offentliga sektorn. Exempel på frågor som vi hanterat från socialtjänstens område är:

 • Hur fungerar vår myndighetsutövning med avseende på exempelvis styrning, ledning, rättssäkerhet och effektivitet?
 • Hur bör vi organisera oss för att organisationen ska bidra till det vi önskar?
 • Vad är viktigt hos oss för att skapa ett fungerande ledarskap?
 • Hur bör vår ledningsstruktur se ut för att möjliggöra för både strategiska och operativa frågor?
 • Vi vet hur det ser ut och vad vi borde göra, men vad ska vi göra för att lyckas nå dit vi vill?
 • Hur kan vi skapa processer som fungerar bättre för våra medborgare och uppfattas smidiga för våra medarbetare?
 • Vi är så många aktörer och har så många processer, hur ska vi få det att fungera i alla övergångar ex. vid utskrivning från slutenvård eller vid samverkan kring olika målgrupper.
 • Vad kostar egentligen vår verksamhet?
 • Vad är det som gör att vi kostar mer än andra?
 • Är våra insatser lönsamma?
 • Hur bör vi utforma vår kvalitetsledningssystem så att det bidrar till kvalitet och utveckling av verksamheten?
 • Kan ni hjälpa oss att göra Lex Sarah utredningar, vi saknar förutsättningar att göra det på ett bra sätt?
 • Hur ska vi få våra verksamheter att dra åt samma håll?

Kontakta oss

Karin Magnusson

Rådgivare offentlig sektor

Tel 0705-22 25 57

Följ oss i sociala medier