Trygghet och omsorg

PwC stödjer, utmanar och granskar socialtjänsten

Varje år får vi genom våra revisions- och rådgivningsuppdrag inblick i socialtjänstens verksamhet i mer än 150 kommuner. I ett stort antal av dessa verksamheter gör vi större insatser genom att granska verksamheten eller ge rådgivning ansvariga chefer och politiska ledningen. Detta, i kombination med de kommuner som vi möter genom våra utbildningsinsatser, ger oss en unik inblick i kommunsverige och skapar möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskapsöverföring.

Vi kontaktas ofta av olika aktörer som arbetar med trygghets och omsorgsfrågor i den offentliga sektorn. Exempel på frågor som vi hanterat från socialtjänstens område är:

 • Hur fungerar vår myndighetsutövning med avseende på exempelvis styrning, ledning, rättssäkerhet och effektivitet?
 • Hur bör vi organisera oss för att organisationen ska bidra till det vi önskar?
 • Vad är viktigt hos oss för att skapa ett fungerande ledarskap?
 • Hur bör vår ledningsstruktur se ut för att möjliggöra för både strategiska och operativa frågor?
 • Vi vet hur det ser ut och vad vi borde göra, men vad ska vi göra för att lyckas nå dit vi vill?
 • Hur kan vi skapa processer som fungerar bättre för våra medborgare och uppfattas smidiga för våra medarbetare?
 • Vi är så många aktörer och har så många processer, hur ska vi få det att fungera i alla övergångar exempelvis vid utskrivning från slutenvård eller vid samverkan kring olika målgrupper.
 • Vad kostar egentligen vår verksamhet?
 • Vad är det som gör att vi kostar mer än andra?
 • Är våra insatser lönsamma?
 • Hur bör vi utforma vår kvalitetsledningssystem så att det bidrar till kvalitet och utveckling av verksamheten?
 • Kan ni hjälpa oss att göra Lex Sarah-utredningar, vi saknar förutsättningar att göra det på ett bra sätt?
 • Hur ska vi få våra verksamheter att dra åt samma håll?

Kontakta oss

Susanna Collijn

Susanna Collijn

Branschansvarig Kommuner och regioner, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 04

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide