Ny teknik bidrar till att maximera värdet vid M&A i TMT-branschen

2020-01-28

man håller i ipad, kvällstid

För att skapa insikt om hur nya teknik påverkar värdet vid förvärv och avyttringar har PwC frågat 100 inflytelserika beslutsfattare i TMT-branschen om vad som krävs för en lyckad transaktion. Investeringar i ny teknik visar sig skapa framgångsrika M&A:s med hög avkastning. Läs rapporten "Creating value beyond the deal: teknik, media och telekom".

TMT-företagen har unika möjligheter med transformationssatsningar i samband med M&A, bland annat genom förvärv av ny teknik, produkter och ny kompetens inom digitalisering och digitisering. Sammantaget ger det stora möjligheter att driva omfattande tillväxt på både kort och lång sikt.

"85 procent av TMT-företagen har en strategisk plan för tekniken från dag ett. Detta är bättre än alla andra branscher."

Erik Wall, Strategy& och branschansvarig TMT

Här är några råd för att maximera värdet vid M&A i TMT-branschen

  • Ha en tydlig plan för all teknik så att allt prioriterat fungerar enligt behov och den övergripande planen

  • Investera i nya produkter eller nya marknader som ligger nära kärnverksamheten eller investera för att bredda kompetensen

  • Satsa på företagskulturen för att behålla talangerna

Kontakta oss

Erik Wall

Erik Wall

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 25

Följ oss i sociala medier