Så här påverkar den andra maskinåldern

Den andra maskinåldern har gett upphov till frågor om huruvida mänsklig arbetskraft ens kommer att behövas i framtiden. Samtidigt letar företagsledare fortfarande desperat efter folk med nyckelkompetens.

Artificiell intelligens, en tilltagande automatisering och digitalisering har de senaste åren utvecklats allt snabbare. Erik Brynjolfsson, forskare inom digitalisering på ansedda MIT, kallar detta maskinålderns tid och menar att vi befinner oss i en ”andra maskinålder” (den första maskinåldern var den industriella revolutionen).
 

Kommer mänsklig arbetskraft att behövas också i framtiden?

Enligt professorn har vi gått från att låta maskiner utföra enklare uppgifter till att skapa maskiner som kan tänka själva och som kan lära sig nya mer avancerade uppgifter. Detta har bland annat gett upphov till frågor om huruvida mänsklig arbetskraft ens kommer att behövas i framtiden. 

Samtidigt letar företagsledare fortfarande desperat efter folk med nyckelkompetens. Det är ingen tvekan om att företagsledare förstått vilken påverkan automatiseringen kommer att få på arbetskraften och det egna bolagets produktivitet med sänkta kostnader som följd. Men de anser inte att det handlar om ”antingen eller”. I den digitala eran har företagsledare fortfarande problem med att hitta begåvningar och få rätt personer på rätt plats. 

Svaret är ja, kreativitet, social förmåga och ledarskap går inte att ersättas med teknik, anser globala företagsledare

I dag finns gott om exempel där företag varslat personal med anledning av en tilltagande automatisering. Samtidigt är det en stor utmaning att hitta rätt kompetens för att skapa tillväxt samtidigt som arbetstagare och arbetsgivare går igenom strukturella förändringar. Företag måste samarbeta med resten av samhället och regeringar för att ta itu med utmaningar som exempelvis utbildning och integration av arbetskraft i en alltmer automatiserad värld.

På politiker faller ansvaret att tänka om när det gäller utbildning och vilken sorts arbetskraft som kommer att vara eftertraktad i framtiden för att bättre matcha arbetsmarknaden.

Hur orolig är du för tillgång till nyckelkompetens?

Procent.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier