Globaliseringen – inte bara av godo

Enbart 13 procent av de globala företagsledarna anser att globaliseringen hjälpt till att minska gapet mellan världens rika och fattiga.

Ingen ifrågasätter att tekniska framsteg och globaliseringen bidragit till att hjälpa närmare en miljard människor ur fattigdom de senaste tjugo åren. I princip har handelsbarriärer försvunnit, världens handelsplatser och finansiella nav har integrerats och handel sker på dygnets alla timmar. Det har blivit enklare och billigare för både varor och människor att förflytta sig över landgränser.
 

Företagsledare ser framför sig en mera uppsplittrad värld

Samtidigt har många människor halkat efter. Visserligen har många tagit sig ur fattigdom men klyftorna har ökat och de rikare har blivit ännu rikare. Över hälften av världens rikedomar ägs av endast 1 procent av världens befolkning. Sjukdomar och virus sprids lättare och blir epidemier, eller i värsta fall pandemier, med ett mer intensivt resande. Med alltfler uppkopplade individer och företag har riskerna med olika sorters cyberhot ökat väsentligt. 

Samhällets förtroende för näringslivet har förvisso ökat (från låg nivå) men i förra årets upplaga av CEO Survey berättade ledare att de ser framför sig en värld som går i skilda riktningar.

Företagsledare ser framför sig en värld av ökande klyftor som blir alltmer uppsplittrad. Den senaste geopolitiska utvecklingen har gett dem rätt

En tydlig majoritet anser att globaliseringen gjort det möjligt att ständigt vara i förbindelse med omvärlden och förenklat att flytta varor, människor och information. Som kontrast anger endast 13 procent av de globala företagsledarna att globaliseringen hjälpt till att minska gapet mellan världens rika och fattiga.

Har globaliseringen minskat klyftan mellan fattiga och rika?

Procent.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier