Svenska företagsledare är optimistiska

Fler tror på det egna företagets ekonomiska förmåga. Den spirande optimismen har i årets rapport positivt påverkat självförtroendet gällande det egna företagets ekonomiska förmåga att öka intäkterna de kommande tolv månaderna.

Både på global nivå, och bland svenska företagsledare i synnerhet, ökar andelen chefer som i högre utsträckning är ”mycket säker” på företagets förmåga. Jämfört med förra årets rapport är det en tydlig skillnad då självförtroendet sviktade bland företagsledare från så gott som varje större ekonomi i världen (Kina, USA, Tyskland och Storbritannien bl.a.). 

I årets upplaga är läget det omvända. Andelen företagsledare i Kina som är ”mycket säker” på ökad intäktstillväxt i det egna bolaget ökar tydligt från 24 till 35 procent. I USA ökar andelen från 33 till 39 procent. Sverige är en liten öppen ekonomi i en globaliserad värld och påverkas starkt av ekonomiska händelser i världsekonomin. Därför är det glädjande att även tyska företagsledare i högre utsträckning tror på högre intäkter för det egna företaget (ökar från 28 till 31 procent)

Närmare tre fjärdedelar av Sveriges export går till Europa och Tyskland är vår enskilt viktigaste marknad utanför Norden

Svenska företagsledare har bättre självförtroende än sina globala chefskollegor

Svenska företagsledare utmärker sig tydligt jämfört med sina chefskollegor på global nivå och självförtroendet gällande det egna bolagets förmåga att öka intäkterna ökar tydligt. I Sverige svarar närmare hälften, hela 47 procent, att de är ”mycket säker” på det egna företagets förutsättningar att öka intäkterna kommande tolv månader. Det är en ökning från 36 procent jämfört med förra årets rapport. En stark svensk konjunktur främst driven av investeringar, export och hushållskonsumtion skapar gynnsamma förhållanden för svenska företag. Nuvarande nivå passerar till och med 2015 års nivå, även då upplevde Sverige en mycket starkt utveckling.

På global nivå betyder det att andelen företagsledare som är ”mycket säker” på ökade intäkter kommande tolv månader för det egna bolaget ökar från 35 till 38 procent. 

Hur säker är du på ditt företags förutsättningar för intäktstillväxt under de närmaste 12 månaderna?

Procent.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier