Optimism på historiskt höga nivåer

CEO Survey 2018

Aldrig tidigare har företagsledare varit så optimistiska gällande de ekonomiska tillväxtutsikterna, men ser vi slutet vid horisonten? Läs mera i PwC:s vd-undersökning där 1 293 vd:ar ger sin syn på framtiden.

Årets resultat i PwC:s CEO Survey skjuter i höjden. Hela 57 procent av världens företagsledare tror att den globala ekonomiska tillväxten kommer att förbättras de närmaste tolv månaderna. Men ser vi slutet vid horisonten?
 

Under 2017 tog global ekonomi ytterligare kliv mot en normalisering och ur ett vd-perspektiv råder ingen tvekan om att konjunkturen är mycket god för närvarande. USA visade en god tillväxt med flera starka kvartal och prognosen ser fortsatt ljus ut. Flera stora ekonomier i Europa mår också bättre än på mycket länge.

"Sverige har haft ännu ett år av högkonjunktur och andelen svenska företagsledare som tror på förbättrad ekonomisk tillväxt mer än fördubblas jämfört med föregående år"

Peter Nyllinge, vd, PwC Sverige

Artificiell intelligens – en förlängning av den mänskliga hjärnan

AI | PwC

De senaste årens framsteg inom utvecklingen av artificiell intelligens, AI, har orsakat en livlig debatt globalt. Vi ser nu de första tecknen på när sådant som vi tidigare betraktat som "science fiction" börjar bli verklighet.

"AI och robotar ska köra våra bilar, behandla våra sjuka, utbilda våra barn, skydda oss mot cyberattacker och hjälpa oss med försäkringsärenden"

AI-maskiner utför redan i dag uppdrag som människor aldrig kommer att kunna göra. Rätt utnyttjat kan AI bli en förlängning av den mänskliga hjärnan men med väsentligt större kapacitet. Med hjälp av AI-teknik kommer vi kunna upptäcka sjukdomar tidigare och med större precision kunna medicinera patienter. Och det finns redan AI-baserade lösningar inom cybersäkerhet på marknaden som identifierar skadliga anomalier och mönster i datatrafik.

Läs mer om AI inom hälso- och sjukvården

... och om robotar inom försäkringsbranschen

Infografik

USA fortfarande världens största och viktigaste ekonomi

USA behåller sin ställning som världens viktigaste ekonomi och den marknad som sätter tonen för den globala ekonomins utveckling och tillväxt. USA, tillsammans med Kina, Tyskland och Japan, står för 50 procent av världens samlade BNP. Inom en inte alltför avlägsen framtid kan den här listan ändå komma att förändras.

"Enligt en prognos från PwC kan både Kina och Indien komma att putta ner USA till en tredje plats fram till år 2050"

I snitt beräknas tillväxtländer att växa dubbelt så fort som industriländer de närmaste trettio åren.

 

krisränta | PwC

Svenska företag förstår värdet av hållbar affärsutveckling

hållbarhet

Klimathotet toppar som det enskilt främsta orosmomentet för svenska företagsledare. Hälften av de svenska respondenterna anger en "extrem oro" för tilltagande klimatförändringar och miljökatastrofer.

"Klimatfrågor har en längre tid funnits högt upp på dagordningen för svenska bolag och får de bestämma så är det tydligt att den ska lyftas upp ännu högre"

Svenska företag har en tydlig miljömässig agenda och är mer medvetna än många konkurrenter på global nivå.

Vi hjälper dig med frågor kring hållbar affärsutveckling

Om studien CEO Survey 2018

PwC har frågat 1 293 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, möjligheter och utmaningar samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.
 

>> Följ livesändningen direkt från Davos

loading-player

Playback of this video is not currently available


{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Peter Nyllinge

VD, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier