Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Blockchain-teknik utmanar och AI förändrar hur vi tar beslut

blockchain | PwC

Världen är på väg in i en ny tid av tekniska framsteg som stöper om världsordningen. Den digitala revolutionen i form av artificiell intelligens, AI förändrar samhällen, ekonomier och affärsmodeller. Traditionella aktörer i näringslivet riskerar att bli akterseglade när nytänkande uppstickare revolutionerar olika branscher med hjälp av ny teknik som tillexempel blockkedjeteknik.

I dag finns omkring tusen bolag i världen baserade på blockkedjeteknik. Få, om ens några, är i dag lönsamma. Men forskning och utveckling pågår intensivt och under 2018 kommer vi att få se ytterligare mognad och framsteg bland bolag vars verksamhet bygger på denna nya teknik.

"Intresset för begreppet kryptovalutor och den underliggande tekniken runt blockkedjor är enormt. 176 miljarder dollar är det belopp som Gartner förutspår att blockkedjeteknik kommer addera till det globala affärsvärdet år 2025."

Henrik Olsson, rådgivare på PwC

Blockkedjetekniken – hot eller möjlighet?

Fler applikationer kommer att lanseras och företag kommer att lämna experimentstadiet för skarpa lanseringar. Inom kort kommer vi att få se tekniken applicerad inom helt nya områden. Tekniken har fångat hälsosektorns intresse och IDC Health Insights spår att 20 procent av hälsoföretagen på ett eller annat sätt kommer att bidra till utvecklingen det närmaste året.
 

Bolag vill komma åt kompetens genom förvärv

Företagsledare letar med ljus och lykta efter kompetens för att säkra egen överlevnad. Bland de svenska bolagen anger 40 procent av företagsledarna att de förvärvat ett bolag för att komma åt kompetens. Spotifys färska förvärv av bolaget Soundtrap i slutet av 2017 är ett bra exempel på ett bolag som förvärvar antingen teknik, kompetens eller marknadsandelar för att säkra konkurrenskraft. Enligt källor var prislappen för Soundtrap upp emot en halv miljard kronor medan bolagets omsättning var strax under en miljon kronor för senaste räkenskapsåret. Det säger en del om motivet till förvärvet och hur angeläget ett bolag kan vara i jakten på rätt kompetens.
 

Strategiska samarbeten för att komma åt nyckelkompetens

Samarbeten kan också vara en möjlig väg att gå. Enligt PwC:s CEO Survey anger 33 procent av företagsledarna att de planerar ett strategiskt samarbete med ett startup-bolag det närmaste året.

Jämfört med sina globala motparter anger dubbelt så många svenska företagsledare att det är "mycket svårt" att rekrytera digital kompetens. USA är en av de marknader som ser ut att ha lättast vad gäller att attrahera digital kompetens.
 

Artificiell intelligens i olika delar av samhället

De senaste årens framsteg inom utvecklingen av artificiell intelligens, AI, har orsakat en livlig debatt globalt. Vi ser nu de första tecknen på när det som vi tidigare betraktat som "science fiction" börjar bli verklighet. AI-produkter har sakta men säkert tagit sig in i olika delar av samhället, främst i västländer. AI och robotar ska köra våra bilar, behandla våra sjuka och utbilda våra barn.
 

En förlängning av den mänskliga hjärnan

Potentialen för AI att kraftigt förbättra till exempel sjukvård och utbildning är enorm. AI-maskiner utför redan i dag uppdrag som människor aldrig kommer att kunna göra. Rätt utnyttjat kommer AI att kunna bli en förlängning av den mänskliga hjärnan men med väsentligt större kapacitet. Med hjälp av AI-teknik kommer vi att kunna upptäcka sjukdomar tidigare och med större precision kunna medicinera patienter.
 

AI-baserade lösningar inom cybersäkerhet

AI-baserade lösningar inom cybersäkerhet finns redan i dag på marknaden. De är mer proaktiva och kan förebygga attacker i ett tidigt skede genom att identifiera skadliga anomalier och mönster i datatrafik.

Detta kommer i stor utsträckning att påverka hur företag och organisationer ska bedriva sin verksamhet i framtiden. Både svenska och internationella företagsledare har identifierat hoten och möjligheterna i den nya tekniken.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier