Klimathot oroar svenska företagsledare

2018-02-01

klimathot

Klimathotet toppar som det enskilt främsta orosmomentet för svenska företagsledare. Hälften av de svenska respondenterna anger en "extrem oro" för tilltagande klimatförändringar och miljökatastrofer.
 

Klimatfrågor har en längre tid funnits högt upp på dagordningen för svenska bolag och får de bestämma är det tydligt att den ska lyftas upp ännu högre.

"Tendensen är glasklar. Vi ser att världens företagsledare inte blundar för de stora klimathoten. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta naturligtvis positivt och det är tydligt att miljöfrågor hamnar allt högre upp på företagens agenda på flera sätt."

Karin Juslin, hållbarhetsrådgivare, PwC Sverige

Generellt sett verkar vd:ar ha blivit mer oroliga än föregående år. Främst gäller det externa hot av geopolitisk eller socioekonomisk karaktär eller miljömässiga hot, i stället för hot som direkt rör den egna verksamheten, som till exempel konsumentbeteende.

skiss - de främsta hoten enligt svenska och globala företagsledare

Klimathotet "topp tio" bland globala företagsledare

På global nivå kan vi notera att klimathotet för första gången tar steget upp bland de tio mest angelägna hoten, samtidigt som oron för terrordåd och cyberhot klämmer sig in bland de fem främsta hoten.

En förklaring till att geopolitiska och socioekonomiska frågor blivit mer angelägna de senaste åren är att de ständigt funnits på den politiska agendan och drivits starkt i internationella sammanhang arrangerade av exempelvis World Economic Forum, FN och EU. Som företagsledare för en större verksamhet måste du numera ta hänsyn till dessa frågeställningar, annars utsätter du din verksamhet för affärsmässiga risker.
 

Hållbar affärsutveckling och ansvarsfulla investeringar

PwC hjälper investerare, företag och offentliga sektorn att integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet och därigenom öka sin konkurrenskraft, förbättra riskhanteringen och stärka förtroendet mot intressenter.

Kontakta oss

Peter Nyllinge

VD, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Följ oss i sociala medier