Populism i medvind - hur påverkas tillväxten?

2018-02-22

kvinna allvarlig

35 procent av alla världens företagsledare är extremt oroade för populismens negativa effekter på tillväxten. Hur kommer det sig att populism uppfattas som en ny hotbild? Och hur tänker svenska företagsledare?
 

Populistiska vindar har blåst genom Europa under 2000-talet och väljare har rört sig längre högerut på den politiska skalan. Nationalism, protektionism och EU-fientliga strömningar har vuxit sig allt starkare. I Sverige har Sverigedemokraternas valframgångar förändrat den politiska kartan.

Den stora vd-undersökningen "CEO Survey 2018", där 1 293 företagsledare ger sin syn på framtiden, visar att oron för ökad protektionism gått från 19 till 29 procent de gångna tolv månaderna.
 

Trump - lite politik och mycket dramatik

I USA valdes Donald Trump till president hösten 2016 efter en valkampanj med tydliga populistiska inslag. Han har klarat av sitt första år som sittande president. Pressen har fått spaltmeter att skriva om, men politiskt har det varit torftigt och Trump har haft stora svårigheter att få igenom sin politik.

Så har det varit ända till den efterlängtade framgången Trump hade i december 2017 då han skrev under en ny skattereform. Detaljerna är ännu inte klara men det får ändå betraktas som seger.
 

USA fortfarande viktigaste marknaden enligt företagsledare

Frågan är hur stor betydelse reformen och skattesänkningarna får för den amerikanska ekonomin.

"Vissa menar att de är begränsade då sänkta bolagsskatter historiskt inte följts av ökad investeringsvilja från företagen."

Oberoende av skattereformens eventuella framgång så är USA fortfarande den viktigaste marknaden för näringslivets tillväxtutsikter. Åtminstone när företagsledare i "CEO Survey 2018" får säga sitt.

I vd-undersökningen, där företagsledare får bedöma de viktigaste marknaderna, utökar USA sitt försprång gentemot Kina. Tyskland tar ett kliv framåt till tredje plats, Storbritannien ligger kvar på en fjärdeplats och Indien övertar femteplatsen från Japan.

Mexico står däremot för årets största rörelse nedåt och faller rejält i rankingen. Kanada gör en liknande resa men i positiv bemärkelse och stiger tydligt i årets ranking.

Båda dessa rörelser kan ha att göra med det senaste årets handelspolitiska händelser med deras gemensamma grannland USA.
 

Hur tänker svenska företagsledare om populismen som hotbild?

Sverige var länge ett av de sista länderna i Europa utan ett större utpräglat nationalistiskt parti med tydliga populistiska budskap. Men Sverigedemokraternas valframgångar i senaste riksdagsvalet har ändå förändrat den politiska kartan. De har i vissa mätningar under 2017 varit näst största parti (före moderaterna).

Hur tänker Sveriges företagsledare? Enligt rapporten "CEO Survey 2018" rankar svenska företagsledare populism på en hög andraplats efter klimatfrågan som de största hotbilderna.

44 procent av de svenska respondenterna anger att de är "extremt oroade" för populismen och populismens tillväxthämmande effekter.

Oron för populismen har också tilltagit i övriga Europa och bland företagsledare i Västeuropa anges populismen faktiskt vara det främsta tillväxthotet (42 procent).

Kontakta oss

Johan Rippe

Vvd samt kund- och marknadsansvarig, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Peter Nyllinge

VD, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Följ oss i sociala medier