Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Fortsatt optimism bland svenska vd:ar, men historisk ökning av pessimism

Vd:arna har ändrat syn på global tillväxt, men tror ändå på tillväxt för det egna företaget. Ta del av näringslivets syn på handelskrig, AI, klimat och mer.

VD-ord

Vi ser nu direkta ekonomiska risker i form av handelskonflikter och en potentiell konjunkturavmattning. Detta samtidigt som det finns strukturella problem som växande protektionism och försvagning av internationella samarbetsorgan. Dessutom är tillgången till nyckelkompetens en stor utmaning som påverkar bolagens möjligheter att utvecklas. Lägg därtill en allt mer brinnande klimatfråga.

Sammantaget avspeglar sig det här negativt på företagsledarnas syn på framtiden även om det finns en fortsatt tro på tillväxt både i Sverige och globalt.

Peter Nyllinge
Vd, PwC Sverige
 

Giganternas handelskonflikter ökar risk för ekonomisk inbromsning

Handelskonflikter har ökat spänningarna och är en av de saker som oroar näringslivet mest. 88 procent av världens vd:ar är mest oroliga för konflikten mellan Kina och USA, 45 procent är oroliga över vad som kommer att hända i relationen mellan USA och EU. De finansiella effekterna är små än så länge, men det riskerar att skynda på en global ekonomisk inbromsning som sannolikt står runt hörnet.

Läs hela artikeln >>
 

Klimatet hotar världen men näringslivets intresse minskar

Oron för att klimatförändringarna ska hota tillväxten har minskat med 40 procent bland vd:ar i världen. Skillnaden är rätt dramatisk och det är förvånande att oron påverkar världens företagsledare mindre. Samtidigt saknar 80 procent den data de anser att de behöver och orsaken tycks vara att de saknar kompetensen i organisationen.

Klimatfrågan växer sig allt större och en rad åtgärder måste på plats för att minimera konsekvenserna. Att ett företag underminerar en fråga som växer sig allt starkare för många människor över hela världen kan vara riskabelt.

Läs hela artikeln >>
 

Lägre skattenivå glädjer

Företagsledare runt om i världen verkar vara lättade kring skattebördan. 2018 var det vd:arnas sjunde största orosmoln, i år uppger 30 procent färre att de oroas över ökad företagsbeskattning. USA och Storbritannien har sänkt bolagsskatten kraftigt, vilket sannolikt haft stor påverkan på resultatet.

Första januari 2019 sänktes företagsskatten i Sverige, vilket sannolikt stärker svenska företags konkurrenskraft ytterligare, attraherar nya bolagsetableringar, gynnar nya investeringar och generellt sett främjar svensk tillväxt.

Läs hela artikeln >>
 

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.

Följ livesändningen direkt från Davos >>

Playback of this video is not currently available

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Martin Askman

Tf Presschef, PwC Sverige

Tel 0733-58 31 43

Följ oss i sociala medier