Digitaliseringens möjligheter och hotbilder

2019-01-21

manshänder håller i smartphone

Omställningen är stor när näringsliv och samhälle digitaliseras. Grunden behöver läggas för en säkrare digitaliserad värld och experter spår att den som vågar leda världen i denna omställning kommer att vara den stora vinnaren.

Ny teknik skapar både möjlighet och orosmoln. Hälften av världens vd:ar anger att den tekniska utvecklingen är det som förändrat den egna branschen mest de senaste fem åren. Samtidigt ser 70 procent av de tillfrågade i undersökningen den tekniska utvecklingen som det största hotet mot den egna verksamhetens tillväxt, och lika många oroar sig för cyberhot.

Att den tekniska utvecklingen ses som ett hot mot verksamheten kan bero på flera anledningar, svårigheten att hitta rätt teknisk kompetens är en, ökad konkurrens och extremt snabb digital förändring av branscher är andra.

AI kommer att påverka mer än internet

Att artificiell intelligens (AI) kommer att påverka näringslivet är vd:arna rörande överens om. 85 procent uppger att de tror att det kommer att förändra näringslivet inom de kommande fem åren och cirka 80 procent av de tillfrågade tror att AI är bra för samhället. 62 procent av världens vd:ar tror till och med att AI kommer ha större påverkan på världen än vad internet haft. I Sverige har bolagen börjat planera för att AI ska ta större plats i verksamheten och globalt uppger 6 procent av vd:arna att de implementerat AI i stor skala.

Cybersäkerhet fortfarande högsta prio för världens vd:ar

Undersökningen visar att cyberhot hamnar på femte plats över de hot som oroar vd:ar i världen mest. Samtidigt har antalet som är oroade för cyberhot minskat. Allt fler privatpersoner och företag utsätts för cyberbrott och det är i dag helt nödvändigt att företag och offentliga verksamheter arbetar med säkerhetsfrågor kopplat till IT. Cirka 90 procent av de tillfrågade uppger att de jobbar proaktivt med risker inom cyber och personlig data vid anpassning till ny teknik. Samtidigt visar andra undersökningar från PwC att det krävs bättre utbildning av medarbetare inom många organisationer, samt även statligt initierade utbildningssatsningar inom området.

 

”AI kommer att spela en stor roll för cybersäkerheten i framtiden, både för försvarare och angripare. Den som inte klarar av att använda AI rätt för att skydda sig riskerar att tappa delar av sin affär."

Johan Wiktorin, Director Intelligence, Head of Special Research & Insight, PwC Sverige

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.
 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier