Historisk ökning av pessimism, trots fortsatt tro på tillväxt

kvinna går på gata med paraply i regn

En stor andel av företagsledarna tror på en fortsatt global tillväxt, men fler blir allt mer försiktiga i sina prognoser. Pessimismen har aldrig svängt så starkt på bara ett år i CEO Surveys 22-åriga historia. Trenden tycks vara att vända blicken inåt mot det egna företaget. 71 procent av världens företagsledare uppger att de kommer att satsa på organisk tillväxt under 2019.

Den globala högkonjunkturen står fortsatt stark. 42 procent av världens företagsledare är optimistiska och tror på ytterligare global tillväxt under det kommande året. Men pessimismen har växt sig större och skillnaden mellan det här året och året innan är rekordstor – nästan 30 procent av vd:arna förväntar sig en nedgång, förra året var de bara 5 procent. Aldrig förr har så många svarande skiftat från hopp till avmattning.

Bakgrunden till dessa svängningar är mångfacetterad men tydligt är att BNP-prognoser för många av världens stora ekonomier sjunker inför 2019. Samma trend syns i Sverige där det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade under första halvåret 2018. Ekonomin är nu på väg in i en avmattningsfas med minskande bostadsinvesteringar, långsammare ökning i sysselsättningsgrad och påbörjade räntehöjningar från Riksbanken.

Den globala tillväxten har varit både stark och ihållande men nu väntas världskonjunkturen gå in i en mer mogen fas. Enligt Världsbanken sjunker global BNP, om än måttligt, till 2,9 procent för 2019. Samtidigt konstaterar man att de ekonomiska nedåtriskerna blivit tydligare. Spänningar inom handelsområdet kvarstår på en förhöjd nivå. Både tillväxtmarknader och utvecklade marknader har upplevt olika ekonomiska utmaningar under det gångna året. Detta kan vara några anledningar till den tydligt ökande pessimismen i årets undersökning.

Större självförtroende i det egna företaget

Tron på det egna företaget är dock något större. Där är skillnaderna små även om de också visar en knapp nedgång i optimismen. På frågan om det egna företagets tillväxt under 2019 svarar knappt 20 procent att de inte tror på tillväxt det kommande året.

Hoten de ser är inte längre främst de existentiella, även om den oron inte helt försvunnit, utan man är snarare rädd för att svårigheter ska uppstå på de marknader där bolagen verkar. Utökade handelskrig och mer populistisk samt protektionistisk politik skapar ett ras i tilltro till övriga världen. Ungefär 30 procent av vd:arna anger dessa som viktiga källor till oro.

Förra året var klimatförändringar och terrorism orosmoln i topp men de har i år fått lämna plats för det mer osäkra politiska läget. Generellt visar undersökningen att oron har gått ner i världen då siffrorna har gått ner på samtliga områden jämfört med förra året.

Det verkar som att vd:arna, till följd av sin osäkerhet kring det som händer på global nivå, nu blickar mer mot den egna marknaden. På frågan om vilka andra marknader än den egna som företaget kommer satsa på, så tappar samtliga alternativ sen förra året.
 

"Spänningar inom handelsområdet kvarstår på en förhöjd nivå. Både tillväxtmarknader och utvecklade marknader har upplevt olika ekonomiska utmaningar under det gångna året."

CEO Survey 2019

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.

 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier