Klimatet hotar världen men näringslivets intresse minskar

2019-01-21

Oron för klimatförändringarnas påverkan på affären har minskat bland vd:ar i världen. Jämfört med förra året uppger 40 procent färre att klimatet är ett hot mot tillväxten. Samtidigt saknar 80 procent den data de anser att de behöver för att kunna fatta beslut gällande klimathotet och dess inverkan på det egna företaget.

Klimatfrågan växer sig allt större och det står klart att en rad åtgärder måste på plats omgående för att vi ska minimera konsekvenserna för klimatet och skapa en hållbar omvärld för kommande generationer. Närmare 200 länder samlades i Katowice, Polen i december 2018 och enades kring det regelverk som togs fram på klimatmötet i Paris 2015. Därför är det förvånande att årets undersökning visar att oron för klimatförändringarna påverkar världens företagsledare mindre än förra året.

Skillnaden är rätt dramatisk – en minskning på nästan 40 procent – och i år anger 19 procent klimatet som ett hot mot den egna tillväxten, jämfört med förra årets 31 procent.

Till viss del kan detta förklaras av den politik som förs i vissa länder. Exempelvis känner amerikanska företagsledare ett väsentligt mindre tryck vad gäller miljökrav, från både myndigheter och omvärld, efter kontinuerliga uttalanden från president Trump där han förnekar delar av klimatforskningen. Därutöver har kolgruvor i USA åter öppnats upp eller subventionerats av staten.

Att som företag underminera en fråga som växer sig allt starkare för många människor runt om i världen kan vara en riskabel väg att gå. Risken att kunder slutligen vänder företagen ryggen är uppenbar.

Klimatdata inte tillräcklig

Cirka 40 procent av vd:arna i världen anger att de behöver data rörande klimatförändringarna och dess påverkan på den egna affären. Däremot är det bara 16 procent som anser att den data de får är tillräckligt omfattande och orsaken de anger är att kompetensen inte finns tillgänglig i organisationen. För att åtgärda det verkar trenden vara att satsa på vidareutbildning inom det egna företaget och man tycker även att utbildningarna måste förbättras så de bättre svarar upp mot problematiken.
 

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.

 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier