Minskad oro men nya sorters moln

2019-01-21

kvinna utomhus tittar på telefon

Det globala näringslivets källor till oro har skiftat jämfört med förra året. Då var det existentiella hot som oroade mest, och i år är det istället protektionism och populism som hotar företagens tillväxt. Oron generellt har minskat, men osäkerheten får vd:arna att göra färre satsningar på osäkra marknader för att istället fokusera på trygga och vana marknader.

Den våg av populism och protektionism som sköljer över oss får världens vd:ar att vända sig inåt. Handelskonflikter och politisk osäkerhet får företagsledare att byta strategier och satsa mindre på osäkra marknader, och anpassa sig för att hantera de utmaningar som växt fram marknaderna emellan.

Terrorism, klimat och en osäker eurozon inte längre top of mind

Terrorism och klimatförändringar är två hot världens företagsledare oroar sig betydligt mindre för i år än förra året. Båda hoten var i topp 2018, men i år faller de långt ner på listan.

Oron för terrorism har minskat med 68 procent i år jämfört med 2018. Möjliga förklaringar till det är ett minskat antal terrorattacker, minskad rapportering samt ett allmänt lugnare läge i flera av världens oroliga regioner. Samma sak gäller för oro kring eurozonens framtid som är betydligt mindre än tidigare när ingen visste vad Brexit skulle innebära. Efter att avtalsförslaget som togs fram mellan EU och Storbritannien röstades ner i det brittiska parlamentet råder ytterligare turbulens i frågan. Det är i dagsläget oklart vad detta kommer att betyda för handel till och från Storbritannien framöver.

Svenska vd:ar oroar sig för klimatet

I Sverige är vd:arna mer oroade över klimatförändringarna än genomsnittet. 74 proent av företagsledarna i Sverige uppger att de ser förändringarna som ett hot mot det egna företagets tillväxt. Klimatpolitiken i Sverige har kommit långt, och har flera gånger hyllats. Sverige är ofta en förebild andra inspirerats av när det kommer till klimatfrågan.

Svenskarnas roll som förespråkare för hårdare tag mot klimatförändringar nådde nya höjder när svenska 16-åringen Greta Thunberg var på plats på COP24 i polska Katowice och gav ett känsloladdat tal till världens ledare. Hon kritiserade dem för att inte föra politik som står i paritet med de utmaningar vi står inför och anklagade de närvarande förhandlarna för att ignorera konsekvenserna av klimatförändringarna. Talet har fått stor uppmärksamhet och bekräftat bilden av svenskarnas klimatengagemang.

Gemensamma orosmoln

Världens vd:ar är överens kring vilka hot man ser som störst, även om man graderar dem lite olika beroende på var i världen man verkar. I Sverige är företagsledarna oroliga för klimatförändringarnas inverkan på den egna organisationen, mest i världen tillsammans med Japan och Sri Lanka. I USA och i Mellanöstern är det geopolitiska läget företagens största hot där 80-85 procent listar det som viktigast.

Svårare att rekrytera

Tillgänglighet av nyckelkompetens är en av årets stora utmaningar. Över 60 procent av vd:arna globalt upplever att det blivit svårare att rekrytera och att det finns ett glapp mellan kompetens och behov. Detta påverkar bolagens möjligheter att investera i den takt man behöver för att hänga med i den snabba förändringstakten.
 

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.
 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier