Sverige AB fortsätter ånga på

Trots ett osäkert parlamentariskt läge efter valet utvecklas den svenska arbetsmarknaden bra och arbetslösheten fortsätter minska. Sju av tio svenska vd:ar tror på tillväxt i det egna bolaget under 2019 och främst gör man satsningar på organisk tillväxt och förbättrad effektivitet för att driva siffrorna i mål.

I de svenska svaren i årets vd-undersökning framkommer att tron på det egna företagets tillväxt är större än tron på den globala tillväxten. 20 procent av företagsledarna spår att den globala tillväxten kommer att förbättras och runt 70 procent tror att det egna företagets intäkter kommer att växa.

Ekonomin är på väg in i en avmattningsfas och det mesta talar för att högkonjunkturen kulminerade 2018. Under tredje kvartalet 2018 minskade Sveriges BNP med 0,2 procent, innan dess var det fem år sedan en nedgång i BNP noterats. Tillbakagången förklaras främst genom minskad hushållskonsumtion och lägre lagerinvesteringar.

Efterfrågan på bostäder har tidigare drivit konjunkturen och investeringarna har varit rekordhöga. Nu minskar de investeringarna på en stagnerande bostadsmarknad vilket ytterligare dämpar BNP-tillväxten.

Eftersvallen från det jämna riksdagsvalet märks fortfarande. Sverige befinner sig i ett osäkert parlamentarisk läge och kommer sannolikt att fortsätta göra det under hela mandatperioden. Initialt kommer även en socialdemokratiskt ledd regering tvingas regera baserat på en budget lagd från oppositionen. Hur denna osäkerhet kommer att påverka tillväxt och konjunktur för svenska företag är fortfarande högst oklart.

Arbetslösheten har minskat i Sverige

Svensk arbetsmarknad utvecklas bra och arbetslösheten ligger en bit under medel i Europa. Under andra kvartalet 2018 minskade andelen arbetslösa med 0,5 procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år, till en nivå på 6,8 procent. Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år är 5 120 000 personer, en ökning med 86 000 jämfört med samma kvartal föregående år.

70 procent av de tillfrågade vd:arna i Sverige uppger att det blivit svårare att finna rätt kompetens och knappt hälften tror att antalet anställda i det egna bolaget kommer att öka under 2019. För att motarbeta eventuella kompetensglapp är det vanligast att satsa på kompetensutveckling och internutbildning av befintlig personal.

Teknisk utveckling påverkar mest

Den snabba tekniska utvecklingen är det som påverkat svenska företag mest de senaste fem åren, 57 procent anger att det är den största orsaken till förändring. Över 90 procent av företagen jobbar proaktivt med säkerhetsrisker när de implementerar ny teknik, och cirka 70 procent uppger att de skulle återhämta sig fort om de skulle utsättas för någon form av cyberattack.

AI kommer att förändra världen

Över 80 procent av företagsledarna i Sverige är säkra på att artificiell intelligens (AI) kommer att förändra sättet man gör affärer på i dag, och 50 procent tror att AI kommer att kosta fler jobb än vad det kommer att skapa. Men det är ändå tydligt att tilltron till nya tekniker är stor i Sverige och 86 procent av de tillfrågade tycker att AI är positivt för samhället. Hela 66 procent tror till och med att AI kommer påverka världen mer än vad internet har gjort.

Data är viktigt för beslutsfattande

För svenska vd:ar är det viktigt att data ligger till grund för beslut som ska fattas. 100 procent av de tillfrågade angav att kunddata behövs för en hållbar strategi i bolaget. Därefter är data om varumärkeskännedom och ekonomiska prognoser det svenska vd:ar är mest intresserade av.
 

Om studien CEO Survey 2019

PwC har frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Den globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgänglig på www.ceosurvey.pwc. Undersökningen har genomförts av PwC Research, vårt globala center för undersökningar och tillhörande konsulttjänster.
 

Kontakta oss

Peter Nyllinge

Peter Nyllinge

Styrelseordförande, PwC Sverige

Tel 010-213 30 60

Johan Rippe

Johan Rippe

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 88

Jonas Köpniwsky

Jonas Köpniwsky

Presschef, PwC Sverige

Tel 010-200 79 29

Följ oss i sociala medier