CEO Survey 2022: Positiv syn på tillväxt skuggas av lågt engagemang för klimatet

PwC:s tjugofemte årliga vd-undersökning

Årets rapport bygger på insikter från 4 446 företagsledare från 89 länder.

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

CEO Survey 2022 ger en sammansatt bild av vd:arnas syn på nuläge och framtid. Resultatet visar att framtidstron fortsätter att vara mycket stark, men samtidigt ser vi att klimatomställningen går alldeles för långsamt och att cyberhoten skapar oro. Läs hela inledningen med Sofia Götmar-Blomstedt, vd för PwC Sverige, och Jörgen Haglund, vice vd.

Läs inledningen

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige

Samtal om CEO Survey 2022

Ta del av resultaten från årets CEO Survey med PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt och Jörgen Haglund, vice vd.

Se hela sändningen här.

Ekonomisk återhämtning ger rekordhög framtidstro

I årets undersökning överträffar företagsledarna den redan höga noteringen från förra året när det gäller synen på utvecklingen av ekonomin. Hela 77 procent tror på ökad global tillväxt det kommande året.

Så tänker företagsledarna om framtiden

Cyberrisker tar täten som största hotet mot företagen

Oron för cyberrisker har seglat upp som det största hotet mot det egna företaget, tätt följt av hälsorisker. 49 procent av respondenterna oroar sig mest för cyberhot, medan 48 procent ser hälsorisker som den största utmaningen.

Hoten som oroar företagarna

Fortfarande få företag som har mål för koldioxidneutralitet och nettonollutsläpp

Med tanke på den intensiva debatten om klimatförändringarna och deras följder är företagens engagemang för klimatet förvånansvärt lågt. Bara 26 procent av de globala bolagen har ett åtagande för koldioxidneutralitet på plats och endast 22 procent har ett åtagande för nettonollutsläpp.

Företagens väg mot klimatmålen

Långsiktiga strategier och incitamentsprogram viktiga verktyg i förändringsarbetet

Årets CEO Survey visar att det är viktigt att inkludera klimatmålen i företagens strategier och företagsledarnas incitamentsprogram för att uppnå långsiktigt hållbara resultat. 70 procent av de företag som har ett åtagande om nettonollutsläpp och där åtagandet är kopplat till ett vetenskapligt grundat mål, har inkluderat utsläppsmålen i sin långsiktiga strategi.

Läs om företagens förändringsarbete

"Förtroende och långsiktigt hållbara resultat är kärnan i det som dagens företagsledare behöver kunna leverera till sina aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter. Dessa två fungerar som ömsesidigt kommunicerande kärl, där det ena inte kan existera utan det andra."

Jörgen Haglund, vice vd, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier