Inledning CEO Survey 2023

När vi nu summerar resultaten av den tjugosjätte upplagan av vår vd-undersökning är bilden en helt annan än för ett år sedan. Stark optimism och framtidstro har förbytts i en mer dyster syn på tillväxt och ekonomisk utveckling. Samtidigt finns det ljusglimtar, bland annat när det gäller svenska bolags inställning till klimat- och förtroendefrågor.

I början av 2022 började världen återhämta sig från den globala pandemin, och optimismen var stor angående de ekonomiska utsikterna. Rysslands invasion av Ukraina förändrade den här bilden fullständigt, och världen befinner sig nu i en spiral av ökad inflation, räntehöjningar och höjda energi- och drivmedelspriser.

Resultatet av allt detta blir tydligt i årets undersökning. Mindre än 20 procent av företagsledarna tror nu på en ökning av den globala tillväxten under det kommande året. I Sverige är motsvarande siffra ännu lägre: 6 procent.

Ekonomisk verklighet ger minskat fokus på omvärldsrisker

Om företagsledare tidigare främst oroade sig för cyberhot och hälsorisker är det nu den ekonomiska utvecklingen som påverkar mest. Det handlar om ökad inflation och minskad köpkraft, men även makroekonomisk instabilitet. Det här innebär tyvärr en risk för att andra minst lika viktiga frågor – som klimatpåverkan och cyberrisker – prioriteras ner. Vi ser med oro på den här utvecklingen eftersom riskfrågorna är lika viktiga oavsett konjunktur.

Den ekonomiska situationen har skapat ett behov av att agera snabbt för att hantera nya utmaningar. Här kan vi se att svenska vd:ar har varit mer handlingskraftiga när det gäller att justera priser och minska kostnader.

Stort behov av nytänkande – svenska vd:ar visar vägen

Omställning är något av ett nyckelord i en värld som blir alltmer komplex och föränderlig. Det här gäller inte minst för näringslivet. Undersökningen bekräftar att behovet av nytänkande är stort. Till exempel säger 39 procent av företagsledarna att verksamheten kommer att vara framgångsrik i högst tio år till om man fortsätter som i dag.

Företagsledarna signalerar att det finns ett stort behov av omställning på grund av ändrade konsumentbeteenden, svårigheter att rekrytera rätt kompetens och övergången till nya energikällor.

Vägarna till omställning ser olika ut, men det är stort fokus på automatisering, kompetensutveckling och att införa ny teknik, som molntjänster och AI (artificiell intelligens). Ur ett svenskt perspektiv är det glädjande att konstatera att vi ligger klart över det globala snittet när det gäller att investera i användning av alternativa energikällor och att eliminera koldioxid från affärsmodellen.

Förtroende för framtiden

För att lyckas med omställning behövs förtroende, både inom bolaget och i förhållande till olika intressenter och omvärlden i stort. Här visar resultaten att svenska vd:ar är bättre på att skapa internt förtroende. De svenska företagsledarna har till exempel en mer tillåtande attityd och uppmuntrar olika åsikter och en öppen intern diskussion kring viktiga frågor.

Jag hoppas att läsningen av årets rapport kan ge dig viktiga insikter som leder till en hållbar förändring och bidrar till lösningar av våra gemensamma samhällsutmaningar.

Sofia Götmar-Blomstedt
Vd, PwC Sverige

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

"Undersökningen visar att svenska vd:ar är mer intresserade av klimatrelaterade investeringar, till exempel användning av alternativa energikällor och satsningar på att minska bolagets koldioxidpåverkan. Dessutom är det fler svenska företagsledare som uppger att deras bolag har utvecklat nya klimatvänliga produkter och processer."

Sofia Götmar-Blomstedt, vd, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier