Drift och utveckling tar störst del av företagsledarnas tid

Tid är en knapp resurs för väldigt många människor och inte minst för företagsledare. Därför har vi tagit reda på hur det ser ut i företagens högsta ledning. Hur spenderar vd:arna sin tid i dag och hur skulle de önska att det såg ut om de fick bestämma helt själva?

När företagsledarna anger tidsåtgången för olika delar av verksamheten hamnar som väntat den operativa driften i topp. De globala vd:arna lägger 25 procent av sin tid på att driva verksamheten, 22 procent på att utveckla verksamheten och strategin, medan 18 procent går åt till att engagera sig i och vara mentor för medarbetarna.

I Sverige lägger företagsledarna än mer tid – nästan en tredjedel av arbetstiden – på att driva verksamheten medan utveckling/strategi och mentorskap ligger på ungefär samma nivå som det globala resultatet: 21 respektive 19 procent av tiden.

En skillnad mot det globala resultatet är att de svenska vd:arna i genomsnitt lägger något mindre tid på externa kontakter och kunder. I Sverige går 15 procent av arbetstiden åt till kontakter med kunder och 7 procent ägnas åt att träffa investerare, myndighetspersoner och andra ledare utanför företaget.

De globala vd:arna lägger 17 procent av arbetstiden på att träffa kunder och 13 procent på kontakter med investerare, representanter för myndigheter med flera.

kollegor tittar på dokument
graf arbetstid

Om vd:n själv får välja: mer tid till utveckling, medarbetare och kunder

När företagsledarna får svara på hur de skulle önska att disponera sin tid om de hade ett fritt val, visar det sig att de gärna skulle frigöra tid från operationella frågor till mer relationsskapande aktiviteter, såväl internt som externt.

De globala cheferna skulle vilja lägga något mer tid – 26 procent – på att utveckla verksamheten, jämfört med det faktiska utfallet på 22 procent. Ett annat område ledarna vill prioritera mer är engagemang i och stöd till medarbetarna. Önskemålet är att få ägna en femtedel av sin tid åt det, medan det i verkligheten blir något mindre.

Ett tredje område som vd:arna vill lägga mer tid på är engagemanget för kunderna, där företagsledarna vill öka tidsandelen från 17 till 19 procent.

Även de svenska företagsledarna vill lägga mer av sin tid på utveckling av verksamheten, 27 procent jämfört med dagens 22 procent. Precis som sina globala kollegor vill vd:arna i Sverige också ägna mer tid åt medarbetarna och kunderna. Störst skillnad ser vi när det gäller kunderna, där gapet mellan önskat läge och nuläge är fem procentenheter (20 procent i önskat läge och 15 procent i nuläget).

Avslutningsvis kan vi konstatera att både globala och svenska ledare skulle vilja lägga mindre tid på själva driften av verksamheten. De globala företagsledarna vill lägga 5 procentenheter mindre tid på den dagliga driften (25 mot 20 procent) och de svenska kollegorna 9 procentenheter mindre tid (31 mot 22 procent).  

man på tåg med dator

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Kommunikationschef, PwC Sverige

Tel 0728-80 95 08

Följ oss i sociala medier