Ljusa framtidsutsikter

kantas av orosmoln

24th Annual Global CEO Survey

PwC:s globala vd-undersökning där 1 779 företagsledare från 100 länder berättar om sin syn på nuläge och framtid.

Vår globala vd-undersökning brukar vara ett stående inslag på World Economic Forums Davos-möte.

Av förklarliga skäl blir det inte så i år, men behovet av att skapa insikter om hur näringslivet ser på möjligheter och utmaningar är samtidigt större än på mycket länge. Därför är vi nu stolta över att för tjugofjärde gången presentera CEO Survey där vi i år har 1 779 företagsledare från 100 länder som berättar om sin syn på nuläge och framtid. Läs inledningen med PwC:s vd Sofia Götmar-Blomstedt.

Läs inledningen

Samtal kring CEO Survey 2021

PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt presenterar resultaten från årets vd-undersökning CEO Survey.
Se på Youtube

 

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige. Foto: LISA WIKSTRAND

Att navigera rätt i det nya affärslandskapet    

Aldrig tidigare i undersökningens tjugofyraåriga historia har vi kunnat notera en så stor optimism som i år. När det gäller den egna verksamheten så säger hela 74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten kommer att öka under det kommande året.

Så tänker företagsledarna om framtiden >

 

 

Framtidstro kantad av oro

Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så ser företagsledarna allt fler utmaningar. Oron har ökat markant sedan i fjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker. Cyberhoten tar allt större plats och skattehöjningar till följd av de skuldberg som byggts upp under pandemihanteringen klättrar på oroslistan.

Läs om hoten som oroar företagarna

 


Framsteg eller bakslag på den internationella arenan?

En ny administration har tillträtt i USA och förväntningarna har varit stora när det gäller återgång till en mer traditionell politik. I Europa väntas de interna slitningarna inom den europeiska unionen fortsätta. Samtidigt är de långsiktiga följdverkningarna av Storbritanniens utträde ur EU osäkra. I år det 28 procent fler företagsledare som ser Storbritannien som ett av de viktigaste länderna för tillväxt i det egna företaget.

Läs om de geopolitiska utmaningarna


Att förutse det oförutsägbara

2020 blev året då vi brottades med en gemensam utmaning och pandemin satte även fingret på en öm punkt – att skapa förberedelse. Årets undersökning visar dock att företagens förmåga att leverera tillräckligt goda prognoser lämnar en del övrigt att önska. 

Läs om risker i en tid av förändring

 

Tar näringslivet plats på förändringsresan?

Få tror att vi kommer att gå tillbaka till det tidigare normalläget när pandemin väl klingar av. För att utveckla den egna verksamheten i rätt riktning krävs mod att förändra gamla mönster och skapa nya strukturer. I ett makroperspektiv så visar årets undersökning på skillnader när det gäller enskilda länders attraktionskraft. USA drar ifrån Kina som det viktigaste landet för tillväxt i jämfört med förra årets resultat.

Läs om det nya normalläget

Näringsliv och samhälle behöver ta ansvar för framtiden

Vilka är de viktigaste frågorna som politikerna ska ta ansvar för och vilket stöd ska näringslivet ge? Årets undersökning visar att 54 procent av de svenska företagsledarna tycker att de själva behöver bli bättre på att mäta företagets klimatpåverkan.

Vem ska ta ansvar för vad?

 

 

"2021 blir förhoppningsvis ett återhämtningens år och det är nu tydligt hur företagsledare världen över planerar för framtida tillväxt. Vi ser markanta skillnader i förhållande till förra året där organisk tillväxt nu seglar upp som tydlig etta på aktivitetslistan."

Jörgen Haglund, Markets Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier