Inledning CEO Survey 2021

Vår globala vd-undersökning brukar vara ett stående inslag på World Economic Forums Davos-möte. Av förklarliga skäl blir det inte så i år, men behovet av att skapa insikter om hur näringslivet ser på möjligheter och utmaningar är samtidigt större än på mycket länge. Därför är vi nu stolta över att för tjugofjärde gången presentera CEO Survey där vi i år har 1 779 företagsledare från 100 länder som berättar om sin syn på nuläge och framtid.

Efter ett unikt krisår får vi nu positiva tongångar när det gäller synen på ekonomisk utveckling. Aldrig tidigare i undersökningens historia har vi kunnat notera en så stor andel som nu ser en tillväxtökning framöver, såväl i världsekonomin som i det egna företaget.

Ljuset i pandemitunneln skuggas dock av orosmoln. Samtidigt som ekonomin spås gå på högvarv så målar företagsledarna upp allt fler utmaningar. Generellt så har oron ökat markant sedan i fjol och då inte bara kopplat till pandemi och hälsorisker. Cyberhoten tar allt större plats och skattehöjningar till följd av de skuldberg som byggts upp under pandemihanteringen klättrar nu rejält på listan över farhågor.

En viktig framtidsfråga är hur vi kan kombinera kortsiktig ekonomisk återhämtning med långsiktiga klimatmål. Här ser vi tydliga skillnader mellan olika delar av världen. Tittar vi på de ekonomiska stormakterna så är skillnaden slående. Åtta av tio kinesiska företagsledare sätter tilltro till politikernas förmåga att balansera ekonomisk och klimatmässig utveckling. I USA ger endast fyra av tio företagsledare samma svar. Vilket scenario tror du är mest sannolikt? Välkommen att ta del av företagsledarnas syn på framtidens utmaningar i årets CEO Survey!

Sofia Götmar-Blomstedt
Vd, PwC Sverige
 

Sofia Götmar-Blomstedt, vd PwC Sverige

Sofia Götmar-Blomstedt, vd. Foto: LISA WIKSTRAND

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier