Så tänker företagsledarna om framtiden

Att navigera rätt i det nya affärslandskapet

Förra årets undersökning präglades av stor osäkerhet om utvecklingen i världsekonomin. Tydliga signaler på inbromsning kom från konjunkturindex runt om i världen. Därefter dök pandemin upp som en ny global utmaning att brottas med och sedan dess har inget varit sig likt. Marknaden har åkt berg- och dalbana och fortfarande vet vi inte när återhämtningen riktigt tar fart.

Företagsledarna i årets undersökning har dock tydligt markerat sin syn på framtiden. Hela 76 procent menar att den generella tillväxten inom världsekonomin kommer att öka under de kommande tolv månaderna, vilket är nästan 20 procentenheter fler än den tidigare rekordnoteringen i undersökningens tjugofyraåriga historia. I Sverige hamnar vi på i princip samma höga nivå, där 70 procent av företagsledarna tror på ökad tillväxt i världen.
 

graf ökad tillväxt

Hur kommer den globala tillväxten i världsekonomin utvecklas under de kommande tolv månaderna? Jämförelse svar 2012-2021.

graf global tillväxt i världsekonomin

Stark framtidstro även för det egna företaget

När det gäller den egna verksamheten så säger hela 74 procent av de globala och 70 procent av de svenska företagsledarna att tillväxten kommer öka under det kommande året. Tittar vi längre fram i tiden så ser det än ljusare ut. Så många som 88 procent av företagsledarna globalt och 89 procent i Sverige ser nämligen en ökad tillväxt under de närmaste tre åren.

När verksamheterna åter börjar ta fart så planerar företagen även för nyanställningar. Närmare hälften av de globala företagen räknar med att öka antalet anställda under det kommande året och i Sverige är anställningsviljan på ungefär samma nivå. Samtidigt är det bara 19 procent som planerar för personalneddragningar globalt och här rapporterar svenska företagsledare en så låg siffra som åtta procent.

Undersökningen signalerar dessutom att det här bara är inledningen av en rekryteringsfas som tar rejäl fart under de nästföljande åren. På tre års sikt räknar 67 procent av de globala respondenterna och hela 76 procent av företagsledarna i Sverige med en ökning av antalet anställda.

Här sker förändringar för tillväxt

Enligt företagsledarna så väntar nu ett hektiskt år. Tre av fyra företag väntas fokusera på organisk tillväxt och hälften kommer att lansera en ny produkt eller tjänst. Även när det gäller M&A-aktiviteter väntas hjulen snurra på högvarv. Här kan vi konstatera att Sverige sticker ut något i förhållande till det globala snittet, där 40 procent av de svenska företagsledarna planerar för ett uppköp eller samgående under de kommande tolv månaderna.
 

Topplista planerade aktiviteter för tillväxt - svenska företag

"2021 blir förhoppningsvis ett återhämtningens år och det är nu tydligt hur företagsledare världen över planerar för framtida tillväxt. Vi ser markanta skillnader i förhållande till förra året där organisk tillväxt nu seglar upp som tydlig etta på aktivitetslistan. Konsekvensen blir att delar som lyhördhet mot marknaden, försäljningsstrategier, tydliggörande av varumärken och vässade kompetenssatsningar kommer att hamna allt mer i centrum under året."

Jörgen Haglund, Markets Leader, PwC Sverige

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Sofia Götmar-Blomstedt

Vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 28 82

Jörgen Haglund

Jörgen Haglund

Markets Leader och vice vd, PwC Sverige

Tel 0709-29 31 51

Följ oss i sociala medier