Affärsrådgivare

Region Stockholm/mellan/norra

Lena Hasselborn, PwC

Lena Hasselborn, regionansvarig
0709-29 38 09

Lena har arbetat med revision och rådgivning på PwC i 19 år. Hon har lång erfarenhet av att hantera kvalificerade redovisningsfrågor inom bland annat redovisning/koncernredovisning, kassaflödesanalyser samt styrelse- och ägarfrågor.

Ort: Stockholm

Johan Bruce, PwC

Johan Bruce
0728-80 93 47

Johan har gedigen erfarenhet från näringslivet som CFO och Business Controller inom konsultverksamhet och läkemedelsbranschen. Johans har djup kompetens inom ekonomistyrning och processförändringar.

Ort: Stockholm

Helene Friberg, PwC

Helene Friberg
0728-80 93 69

Helene har över 20 års erfarenhet av kvalificerade ekonomitjänster inom olika typer av bolag och branscher och har tidigare arbetat som ekonomichef och bolagscontroller i bolag av varierande storlek. Hon har erfarenhet från flera branscher såsom tjänsteföretag, producerande- och entreprenadföretag samt forskningsinstitut. Helene har även en inriktning mot ESG-frågor.

Ort: Jönköping

Håkan Possbeck, PwC

Håkan Possbeck
0728-80 93 69

Håkan har lång erfarenhet av ekonomi både i rollen som CFO utanför PwC och internt på företaget som konsult. Han arbetar i dag med uppdrag inom till exempel processeffektivitet, ekonomistyrning, intern styrning, finansiell rapportering och redovisning.

Ort: Stockholm

Amanda Strid, PwC

Amanda Strid
0726-01 00 16

Amanda har haft olika ansvarsroller inom ekonomifunktionen på flera tillväxtbolag och har erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete. Hon har goda kunskaper inom redovisning, processutveckling och digitalisering.

Ort: Stockholm

Jonna Wyrén, PwC

Jonna Wyrén
0705-49 47 20

Jonna har tidigare arbetat som redovisningskonsult. Hon har goda kunskaper inom redovisning, bokslut och processförbättringar. Hon har även arbetat mycket med att effektivisera ekonomifunktionen, bland annat genom digitalisering.

Ort: Stockholm

Region södra/västra

Malin Knutsson, PwC

Malin Knutsson, regionansvarig
0709-29 54 30

Genom 15 års erfarenhet som rådgivare på PwC har Malin både bred och djup kunskap i de frågor och utmaningar som små och stora bolag stöter på i sin vardag. Malin arbetar idag främst som stöd/coach åt ekonomichefer och CFO:er i deras operativa arbete, främst med redovisningsfrågor, ekonomistyrning och förändringsprocesser.

Ort: Kristianstad

Sofie Ahlberg, PwC

Sofie Ahlberg
0725-84 98 12

Sofie har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och är specialiserad inom intern kontroll. Hon arbetar nära bolagens ekonomifunktion med att förbättra ordning och reda, men är även ett stöd i redovisnings- och koncernredovisningsfrågor.

Ort: Kristianstad

Kristoffer Bengtsson, PwC

Kristoffer Bengtsson
0705-49 41 60

Kristoffer har omfattande erfarenhet av ekonomi och ledarskap från olika branscher och bolag. Med sex års erfarenhet som CFO och ytterligare erfarenhet från andra redovisnings-, controller- och chefsroller, har han ansvarat för till exempel redovisning, koncernrapportering, controlling och compliance mm. Kristoffers styrka finns i skärningspunkten mellan ekonomi och digitalisering och han har drivit en lång rad projekt i syfte att digitalisera och automatisera ekonomifunktioner.

Ort: Göteborg

Henrik Clerselius, PwC

Henrik Clerselius
0729-80 92 48

Henrik har tidigare arbetat som ekonomichef på tillväxtbolag samt drivit egna företag i både Sverige och Tyskland. Han ger idag råd och stöd till kunder inom områdena redovisning, ekonomistyrning, omstruktureringar samt styrelse- och ägarfrågor.

Ort: Malmö

Patrick Karlsson, PwC

Patrick Karlsson
0723-53 09 65

Patrick har gedigen erfarenhet av både familjeägda företag och Private Equity-bolag. Han har tidigare arbetat som CFO i privatägda företag och börsbolag samt haft ansvar för konsolidering, utländska dotterbolag och börsfrågor. I dag arbetar han bland annat med rådgivning inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor.

Ort: Kristianstad

Helén Larsson, PwC

Helén Larsson
0709-29 28 69

Helén är auktoriserad revisor med mer än 25 års erfarenhet. Hon har gedigen kunskap om väsentliga frågeställningar och utmaningar som berör EPB-bolag, både i det dagliga arbetet och när det gäller större organisatoriska förändringar. Hon har djup kunskap inom både skatt och redovisning.

Ort: Malmö

Annie Milvén, PwC

Annie Milvén
0729-80 92 48

Annie har tidigare arbetat som auktoriserad revisor. Hon har goda kunskaper inom redovisning, månads- och årsbokslut samt koncernredovisning. Annie arbetar idag nära redovisningschefer, ekonomiansvariga samt ekonomichefer som stöd i deras operativa arbete. 

Ort: Kristianstad

Flora Morina, PwC

Flora Morina
0729-80 90 20

Flora arbetar i dag som revisor och rådgivare. Hon har i sin roll som revisor nära relation till kunder och goda kunskaper i redovisningsnära rådgivning. Hon har erfarenhet av ägarledda och medelstora bolag och har i sin roll som revisor erfarenhet och förståelse för frågor som kan uppkomma i det operativa arbetet på en ekonomiavdelning.

Ort: Kristianstad

David Wahlund, PwC

David Wahlund
0761-34 69 34

David har sju års erfarenhet som revisor samt tio års erfarenhet som CFO/ekonomichef och controller inom detaljhandeln, läkemedelsbranschen och startups i främst privatägda bolag men även noterade. Han har även mångårig erfarenhet av styrelserapportering, styrelsearbete samt av att bygga upp, utveckla och outsourca ekonomiavdelningar.

Ort: Göteborg

Följ oss i sociala medier