CFO Support

För dig som är ekonomichef eller CFO

Välkommen till CFO Support

Som CFO eller ekonomichef på ett mindre eller medelstort företag har du många ansvarsområden som till exempel ekonomisk planering, riskbedömningar och upprätthållande av den interna kontrollmiljö, upprättande och uppdatering av styrande dokument, likviditetsplanering, intern och extern rapportering, hållbarhetsredovisning, förvärv och avyttringar. Kanske behöver du tillfälligt stöd för att hinna med vardagens återkommande arbetsuppgifter? Eller känner du att bolaget är redo att utveckla och förbättra sätten som de utförs på?

Utöver business as usual står ofta även förändringsledning på CFO:ns agenda. Kanske planerar bolaget en börsintroduktion på några års sikt och vill utveckla befintliga processer och dokumentation inför detta? Eller behöver bolaget implementera ett nytt ekonomisystem? Kanske har bolaget gjort många förvärv och behöver integrera de nya bolagen i koncernens processer, rutiner, dokumentation?

Vi på PwC lanserar nu CFO Support, en helt skräddarsydd tjänst med just dina behov i fokus.

Vi hjälper dig med:

 • Affärsplan, budget, prognos
 • Riskbedömningar
 • Intern kontroll och styrande dokument
 • Processer och rutiner inom ekonomiorganisationen
 • Intern rapportering och analys
 • Extern rapportering
 • Cash Management
 • Kravställning och implementering av systemstöd/Systemval och implementering
 • Legala frågor och skattefrågor

Vi hjälper dig med:

 • Icke finansiell rapportering
 • Ekonomisk planering och strategidokument
 • Styrdokumentation

Kontakta oss

Gunilla Stenbeck

Capital Markets Accounting Advisory Services, PwC Sverige

Tel 0729-84 10 68

Följ oss i sociala medier