Anna Gustring Boman

Director och pensionsspecialist, PwC Sverige

Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.

Director - Affärsansvarig pensionsgruppen i Stockholm

Anna arbetar främst med tryggande- och finansieringsfrågor avseende pensioner. Anna arbetar även med frågor som rör redovisning av pensioner och utbildar såväl internt som externt inom IAS 19.

Contact details

Tel 0709-29 32 89

Email