Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Anna arbetar i huvudsak med arbetsgivarfrågor kring tjänstepensioner och finansiering av dessa, men även med frågor ur ett bredare HR- och ersättningsperspektiv i samband med förvärv och avyttringar.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 32 89

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder? 

Många gånger fördelas ansvaret för tjänstepensionsplaner mellan olika roller inom ett företag. Det är inte sällan fråga om en otydlighet i hur ansvaret fördelas. Denna otydlighet kan leda till att fel pension betalas ut, dvs att arbetsgivaren brister i sitt åtagande gentemot anställda. Att tydliggöra ansvarsfördelningen internt och stärka kompetensen kring tjänstepensionsplaner är viktigt, inte minst utifrån medarbetarperspektivet. Tjänstepensionen är den förmån som rankas som den viktigaste förmånen bland anställda. Väl utformad kan den vara en avgörande faktor att behålla och rekrytera talang till företaget.

Vilka är dina kompetenser? 

  • Stöttar kunder i frågor som rör pensioner, allt från värdering och rapportering enligt IAS 19 till frågor som rör pensionsstiftelser, internkontroll, skatterapportering och tryggande av pension
  • Identifierar risker kring pensioner och långfristiga ersättningar i samband med förvärv och avyttringar 
  • Projektledare med erfarenhet att leda multidisciplinära internationella team inom HR-området

Anna Gustring Boman, PwC

"Arbetsgivare bör ta kontroll över tjänstepensionen. Tjänstepension är uppskjuten lön och upplevs av många arbetsgivare som en svårhanterlig fråga som lever sitt eget liv. Det är inte så konstigt i och med att den spänner över så många discipliner på företaget. Förlita dig inte enbart på en extern part utan stäm av med ytterligare en part, till exempel din revisor, innan du fattar ett beslut."
Anna Gustring Boman

Var är du född och uppvuxen?

Jag är född och uppvuxen i Kallhäll i Järfälla kommun, ett par mil nordväst om Stockholm. Med närheten till Mälaren har jag seglingen med mig sedan barnsben.

Vad gör du på fritiden?

Får jag välja är jag ute i naturen med min familj, vintertid på skidor såväl utför som på platten, sommartid företrädesvis nära eller på vatten och vår och höst i de småländska skogarna. Förutom naturen älskar jag ishockey och spenderar en stor del av min fritid i ishallar runt om i Sverige då båda mina söner spelar denna fantastiska sport.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier