Catrine Engström

Catrine Engström

Rådgivare Sustainable Finance, PwC Sverige

Catrine hjälper företag och organisationer att implementera nya regelverk på hållbarhetsområdet. Catrine fokuserar främst på finansiella aktörer och bolag inom till exempel fastighetssektorn.

Kontaktuppgifter

Tel 0725-80 06 44

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

– Ökad reglering och standardisering kring hållbarhet innebär att olika aktörers hållbarhetsarbete blir mer transparent och jämförbart. Det innebär i sin tur både en stor möjlighet till positionering men också en utmaning kopplat till att ligga i framkant. Regelverket ställer också krav på mätbarhet och uppföljning vilket medför behov av omfattande och kvantitativ hållbarhetsdata som i dagsläget kan vara svår att få tag i och säkerställa kvalitén för.

Vilka är dina kompetenser?

  • Sustainable Finance-expert
  • Implementering av finansiella regelverk
  • Regelefterlevnad och juridisk rådgivning
  • Utvärdering och vägledning kring strategisk påverkan
  • Intern styrning och kontroll
  • Intern och extern rapportering
Catrine Engström, PwC

Var är du född och uppvuxen?

– I Nacka, Stockholm.

Vad gör du på fritiden?

– På fritiden umgås jag med vänner och familj och njuter av god mat! Jag är mer än gärna ute i naturen och gör någon aktivitet som löpning, vandring, golf eller paddling.

Följ oss i sociala medier