Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Christine Larsson Schedin

Christine Larsson Schedin

Revision, PwC Sverige

Christine är auktoriserad revisor och affärsrådgivare åt ett stort antal kunder. Hon har mer än 20 års erfarenhet från revision och rådgivning till främst familjeägda, entreprenörsdrivna och internationella bolag och koncerner. Som rådgivare hjälper Christine såväl ägare som styrelse och ledning i frågor som rör redovisning, beskattning, ägarfrågor, styrelsefrågor, verksamhetsuppföljning och koncernredovisning.

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Det är många utmaningar som kunderna står inför; digitalisering, globalisering, svårigheter att hitta rätt kompetenser och så vidare, men det finns många möjligheter också. Det handlar till exempel om att skapa tillväxt, mer effektiva processer genom nya digitala verktyg, lönsammare affärer och mer nöjda kunder och medarbetare.

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

  • Affärsrådgivning
  • Koncernredovisning
  • Ägar- och styrelsefrågor
  • Framtidsfrågor
  • Ekonomisk uppföljning och analys
  • Skatt
  • Rutiner och processer för intern kontroll
     

"Det enda sättet att förutsäga framtiden är att vara med och skapa den."
Christine Larsson Schedin

Var är du född och uppvuxen?

I Sundsvall.

Vad gör du på fritiden?

På fritiden gillar jag utförsåkning, längdskidor, padel, golf och vattenskidor.