Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Christoffer Sillén

Christoffer Sillén

Revision, partner, PwC Sverige

Christoffer arbetar som auktoriserad revisor och med bred rådgivning inom allt som handlar om att äga och att driva företag. Han hjälper dig att hitta möjligheterna genom att se över affärsmodeller och effektivisering i verksamheten.

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Många av kunderna har i samband med pandemin tvingats se över affärsmodeller, leverantörsled, effektiviseringar i verksamheten med mera, vilket skapar både utmaningar men också otroliga möjligheter för dem. Jag tror att en stor utmaning för alla är att en omställning kan gå fort och att det gäller att ha en organisation som kan agera snabbt. Samtidigt har insikten om att den snabba digitaliseringstakten skapar många möjligheter varit en ögonöppnare för många entreprenörer.

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

  • Revision 

  • Affärsrådgivning

  • Finansiell analys 

  • Redovisningsrådgivning

"Pandemin har för många tvingat fram ändrade affärsmodeller och effektiviseringar. Detta skapar också otroliga möjligheter!"
Christoffer Sillén

Var är du född och uppvuxen?

I Oskarshamn, även kallat solkustens centrum. 

Vad gör du på fritiden?

Som nybliven pappa spenderar jag så mycket tid som det går med familjen. Försöker  klämma in en och annan golfrunda samt lite padelspel när möjlighet ges.