Henrik J Petré

Henrik J Petré

Partner Risk Advisory, PwC Sverige

Henrik arbetar som rådgivare inom Risk Advisory och hjälper bolag med frågor kopplat till styrning, riskhantering och intern kontroll.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 11 27

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Vi lever i en snabbt föränderlig värld som ställer stora krav på företags och organisationers anpassningsförmåga, både när det gäller kärnverksamheten och de administrativa stöden. Den höga digitaliseringstakten för med sig möjligheter såväl som utmaningar och många branscher upplever ett ökat tryck med hänsyn till regulatoriska krav.

Med ett strategiskt perspektiv på riskhantering ges verksamheter bättre möjligheter att navigera denna komplexitet, och prestera bättre jämfört konkurrenter.

Vad gör du på fritiden?

På fritiden är jag med familjen. Jag har tre barn och hund och spenderar gärna tid på havet och i skog och mark eller vid fritidshuset på Käringön i Bohuslän.

 

Henrik Petré i skidbacken

"Effektiv riskhantering är helt avgörande i dagens affärsmiljö. Företag och organisationer måste förhålla sig till en snabbt föränderlig omvärld och ett mer komplext regulatoriskt landskap. Med rätt ansats till riskhantering som tillvaratar teknikens möjligheter, uppnås bättre kontroll och en mer effektiv ekonomifunktion". 
Henrik Petré 

Född och uppvuxen

Född i Karlstad och uppvuxen i Strängnäs, där jag bodde fram till militärtjänstgöring följt av några andra äventyr. Därefter studier i Karlstad, Göteborg och Melbourne i Australien.

Kompetenser

  • Civilekonom och systemvetare
  • CISA (Certified Information Systems Auditor)

 

Följ oss i sociala medier