Inger Kollberg

Inger Kollberg

Partner Assurance, PwC Sverige