Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Isabelle är rådgivare och granskare med fokus på hållbarhetsrapportering och ESG-regelverk. Hon bidrar till sina kunders utveckling brett inom ESG. Hon är del av FARs specialistgrupp för hållbarhet och PwCs globala arbetsgrupper för EUs taxonomireglering och uppdaterade hållbarhetsrapporteringsdirektiv (CSRD).

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 39 37

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Det ökade trycket från alla intressenter och den pågående regleringen av ESG kommer påverka företag i allt från strategi och affärsmodell till mätning, uppföljning och rapportering. För att lyckas med detta behöver man arbeta integrerat med olika hållbarhetsfrågor inom alla dimensioner av företaget. Detta innebär stora utmaningar för många företag, men även stora möjligheter utifrån bland annat utveckling av affärsmodeller och attraktiviteten till finansiellt kapital och humankapital.

Vilka är dina kompetenser?

  • Kartlägger värdekedja och effekter av verksamheten från ett helhetsperspektiv
  • Länkar samman hållbarhetsinformation med finansiell information
  • Föreläser och utbildar inom ESG/hållbarhet
  • Granskar hållbarhetsinformation för ökad trovärdighet
  • Global Reporting Initiative Standards
  • EU taxonomiförordning och relaterad rapportering
  • EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
  • Årsredovisningslagens krav på hållbarhetsrapportering

 

Isabelle Hammarström, PwC

"Alla företag är del av någons värdekedja och alla behöver förstå, och vara transparenta med, vilka effekter som kommer av att man bedriver sin verksamhet, samt hur man som företag behöver ställa om för att möta alla trender vi ser i samhället, inte minst klimatförändringarna."
Isabelle Hammarström

Var är du född och uppvuxen?

Född och uppvuxen i Ludvika, Dalarna. Jag flyttade för studier i Uppsala och sedan jobb på PwC i Stockholm.

Vad gör du på fritiden?

Pysslar i hemmet, yogar, umgås med vänner och engagerar mig i barnens fotbollsträningar och gymnastikträningar.

Podcast

Lyssna på Isabelle i PwC:s podcast i specialavsnittet om hållbarhetsredovisning.

Isabelle Hammarström, PwC
Följ oss i sociala medier