Jan Nygård

Jan Nygård

Director, Driver Finance Strategy & Transformation, PwC Sverige

Jan Nygård arbetar som rådgivare inom Finance Strategy & Transformation med fokus på att digitalisera och effektivisera ekonomifunktioner. 

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 41 64

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Utvecklingen av modern teknologi och därigenom förmågan att kapitalisera på information skapar helt nya möjligheter till automation och effektivare leveransmodeller för ekonomi. Ökad grad av automation är grunden till framtidens ekonomifunktion och ofta katalysatorn i en Finance Transformation. 

Vad gör du på fritiden? 

På fritiden upptar min familj och mina två barn den mesta av tiden. Sedan spelar jag trummor i ett rockband och försöker få in tennis och paddel i schemat så ofta det går.

 

Jan Nygård i skidbacken

“Standardisering och automation av transaktionella ekonomiprocesser är grunden till en Finance Transformation”.
Jan Nygård

Född och uppvuxen

Jag är född och uppvuxen i Stockholm, Solna

Kompetenser

  • Finance Transformation and program management
  • Finance strategy and operating model design
  • Design, implementation and optimization of Shared Service Centers (SSC)
  • Business Process Outsourcing
  • Finance process review and optimization
  • Accounting and payroll system implementation
  • Planning process design and planning tool implementation
  • Business Control function design and Interim Business Controller experience
Följ oss i sociala medier