Johan Jacobsson

Johan Jacobsson

Director, PwC Sverige

Johan driver projekt inom ESG, främst reglerade frågor inom miljö- och energiområdet samt hur det påverkar företagande i olika sektorer. Här ingår exmpelvis EU ETS (handel med utsläppsrätter), HBL (hållbara bränslen lagstiftningen) och andra styrmedel för miljöfrågor. 

TCFD är på stark frammarsch just nu. Vi genomför ett antal uppdrag relaterat till hur klimatfrågan påverkar affärsmodeller både vid förändringar av klimatet/väder och styrmedel.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 40 27

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

– Klimatfrågan driver just nu regleringsklimatet för företag med utsläpp av koldioxid i sin värdekedja. Jakten på att minska utsläppen är värd mycket och kommer bara att öka i värde när vi tar oss framåt. Nu finns det stora möjligheter att lansera klimatsmart teknik samtidigt som det är hårt tryck både regleringsmässigt och hög efterfrågan på klimatneutralitet och klimatansvar. Det är utmanande att söka igenom sina värdekedjor efter utsläpp av koldioxid och att tillmötesgå kraven på minskade utsläpp.

Vilka är dina kompetenser?

  • Kemiingenjör, miljöstyrning
  • EU ETS, handel med utsläppsrätter
  • TCFD (task force for climate related financial disclosure)

"Det är nästan som proveniens när man köper konst; man vill veta varifrån kommer just den här projektet, vilket certifikat har det, för att man exempelvis ska identifera vilken skog det är som bidrar till de minskade utsläppen."
Johan Jacobsson

Var är du född och uppvuxen?

– I Billdal, Göteborg.

Vad gör du på fritiden?

– Jag är fotbollscoach för barn, seglar, åker skidor, bygger altan, spelar discgolf, kollar på fotboll, fiskar efter havsöring (tror jag då det är sällsynt att få någon), vandrar i fjällen.

Johan Jacobsson, PwC
Johan Jacobsson, PwC
Johan Jacobsson, PwC
Johan Jacobsson, PwC
Johan Jacobsson, PwC
Följ oss i sociala medier