Karolina Palin

Karolina Palin

Director / Jurist, PwC Sverige

Arbetar på PwC Göteborg med ägarledda företag och har många års erfarenhet av ägarskiften och civilrättslig rådgivning.