Lars Ekman

Lars Ekman

Revision, PwC Sverige

Revision och rådgivning. Kunderna utgörs av främst ägarledda bolag men även offentligt ägda bolag. Lars arbetar gärna nära företagsledning och ägare. Lars har lång erfarenhet av rådgivning i samband med företagstransaktioner och generationsskiften.

Kontaktuppgifter

Tel 010-212 53 12

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Digitalisering och hållbarhet. Det är ett "måste" att hänga med i utvecklingen, men det innebär också stora möjligheter för företag. Pandemin har skyndat på och visat på möjligheterna med digitala arbetssätt och hur det på olika sätt kan bidra till hållbar utveckling.

Vilka är dina kompetenser?

  • Revision
  • Redovisning
  • Företagsbeskattning
  • Ägarbeskattning
  • Ägarfrågor
  • Företagstransaktioner
  • Företagsvärdering
  • Styrelsefrågor

Var är du född och uppvuxen?

I Åmsele, en liten by i Västerbottens inland.

Vad gör du på fritiden?

Umgås med familjen och är med på barnens aktiviteter, bland annat som fotbollstränare. Jag gillar att träna, jakt och fiske samt sport i alla former på tv, framför allt fotboll.

Följ oss i sociala medier