My Lidén

My Lidén

Entrepreneurial & Private Business Leader

My arbetar med revision och rådgivning till entreprenörs-, familje- och ägarledda bolag. Rådgivningen handlar ofta om styrning och ledning av bolag samt utveckling av system och processer för att säkerställa att den finansiella informationen ger rätt beslutsunderlag. Hon är ofta bollplank till sina kunder i olika frågor rörande generations- och ägarskifte.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 28 92

Email

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Många kunder utmanas i att gå från det entreprenöriella i tillväxtresan till att hantera mer strukturella frågor kring både förvaltning och utveckling av bolaget. Det kan handla om att ägarens visioner och mål ska fungera med driften av verksamheten, affären och medarbetarna. Möjligheterna är precis andra sidan av myntet – att ha rätt rådgivning som stöttar i dessa frågor och utmaningar. Det skapar förutsättningar för kunderna att nå dit de vill.

Frågeställningarna från ägare, CEO och CFO är ofta väldigt breda. Häri ligger styrkan hos oss som rådgivare på PwC att kunna kunna skapa förtroende för vad vi kan hjälpa till med genom en bred kompetens som tar tillvara både ägarens perspektiv, liksom den som satts att operativt driva företaget.

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

  • Extern revision 

  • Generationsskifte 

  • Ägarstyrning

  • Styrelse-/ledningsarbete 

  • Riskhantering

  • Intern kontroll

"Arbetet med privat- och familjeägda bolag handlar väldigt mycket om förtroende - inte bara i och för de tjänster vi kan erbjuda utan för den relation vi skapar som nära rådgivare till våra kunder."
My Lidén

Var är du född och uppvuxen?

Född på hästgård i Alstad och uppvuxen i Anderslöv, en liten by på Söderslätt.

Vad gör du på fritiden?

Hänger så mycket jag bara kan med familjen, man och två barn och nära vänner. Ser till att skapa tid för lite tennis och har också alltid projekt på gång kopplat till skapande i färg, form och miljöer för att få inspiration och energi.

Följ oss i sociala medier