Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Head of People & Organisation, Tax, PwC Sverige

Shirin arbetar i huvudsak med incitamentsprogram och komplexa ägar- och investeringsstrukturer. Hon har en bakgrund inom traditionell internationell individbeskattning och arbetar med både privatpersoner och arbetsgivare med den typen av frågor, ofta i samband förvärv och avyttringar.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder?

Att skattelagstiftningen är i konstant förändring och utveckling och att det händer saker att beakta i en väldigt snabb hastighet. Det är ofta svårt för kunderna att göra rätt även när viljan finns för det.

Vilka är dina kompetenser?

  • Stöttar kunder i frågor som rör investeringar, incitamentsprogram, kapitalstrukturer och individfrågor i samband med transaktioner.
  • Fokus på Private Equity-branschen och stöttar kunder med alla frågor rörande individbeskattning och socialförsäkring. 
  • Hjälper kunder som ska etablera sig i Sverige eller som ska etablera sig utomlands kring frågor avseende ägare och anställda, både skatt och socialförsäkringsfrågor men också incitamentsprogram.
Shirin Arvanius, PwC

"Ett incitamentsprogram som inte är genomtänkt och strukturerat korrekt kan riskera att leda till en mer negativ känsla än den positiva känslan man vill uppnå."
Shirin Arvanius

Var är du född och uppvuxen?

Jag är född och uppvuxen strax norr om Stockholm och så nära en golfbana att jag kunde höra när mina föräldrar stod på green på 18:e hålet. Man kan därmed lugnt säga att min uppväxt handlade väldigt mycket om golf, om även rätt ofrivilligt i perioder.

Vad gör du på fritiden?

Jag umgås med min familj och mina vänner där jag har samma närmsta vänkrets i dag som jag hade när jag var tio år. Jag gillar att vara ute i naturen och att röra på mig, både utomhus och inomhus. Lite motvilligt har jag fallit för padeltrenden och har nu en stående padeltid varje söndag kväll med mina vänner. 

Älskar också att resa och upptäcka nya platser och gärna ställen där jag kan leva ut mitt äventyrliga jag. Segling mellan Guatemala och Belize sovandes utomhus på båten är till exempel ett sånt minne som jag gärna plockar fram under regniga höstdagar.

Följ oss i sociala medier