Sofia Nordenskjöld

Sofia Nordenskjöld

Partner M&A Integration & Carve-out, PwC Sverige

Sofia fokuserar på de operationella frågorna i en transaktion, till exempel vilken personal följer med vid en transaktionsaffär, vilka kompetenser saknas i det nya bolaget, hur ska processer drivas framöver och vilket systemstöd som behövs. Vidare ser Sofia på hur dessa frågeställningar kan påverka bolagets EBITDA och identifiera potentiella engångsinvesteringar som en säljare eller köpare kan behöva påta sig.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 16 15

Email

Vilka utmaningar och möjligheter har dina kunder?

Vi ser en hög aktivitet på transaktionsmarknaden med höga multiplar. Det är därför viktigt att kunna identifiera och genomföra värdeskapande aktiviteter. Om ett bolag säkerställer att de har en väldefinierad plan med värdeskapande aktiviteter, ligger de bättre till att få positiv utveckling och avkastning på sina investeringar. Genom att diskutera olika värdeskapande aktiviteter med olika kompetenser inom bolaget kommer de involverade i bolaget även att få en bättre förståelse för helheten. 

Vad brukar du hjälpa dina kunder med?

Jag arbetar primärt med transaktioner inom följande områden:

  • Due Diligence från ett operationellt perspektiv vid en carve out eller integration
  • Etablering av självständiga bolag i samband med en transaktion
  • Utarbetning av Transitional Service Agreements (TSA)
     

"De flesta personer genomför inte en företagstransaktion mer än en gång i sitt liv, om ens det. Underskatta inte komplexiteten och ta hjälp där det behövs."
Sofia Nordenskjöld

 

Var är du född och uppvuxen?

I Stockholm men bodde utanför Stockholm och även delvis utanför Sverige i mer än tio år, bland annat i Schweiz och Norge.

Vad gör du på fritiden?

Skidåkning har alltid varit en stor passion för mig, både alpint och längdskidåkning. Annars gillar jag att vara ute i naturen så mycket som möjligt, antingen genom att springa, segla, cykla eller spela golf.

Följ oss i sociala medier