Viktor Lindroth

Viktor Lindroth

Partner, ansvarig FS Risk and Regulation, PwC Sverige

Viktor hjälper banker, försäkringsbolag och fondbolag att efterleva och skapa värde från de regelverk som sätter ramarna för stora delar av bolagens verksamhet. De senaste åren har han jobbat mycket med EU:s regelverkspaket kring Sustainable Finance och hur finansiella företag ska ta sig an och efterleva det samtidigt som man också skapar affärsvärde.

Kontaktuppgifter

Tel 0709-29 31 73

Email

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för dina kunder? 

– Hållbarhetsområdet är i snabb takt på väg mot en ökad mognad och rollen det spelar för bolagen blir viktigare där hållbarhet behöver bli mer affärsintegrerat, mätbart och databaserat. Det ställer höga krav på våra kunder där de bland annat måste koppla ihop funktioner inom bolagen på ett nytt sätt samt hantera hållbarhetsdata och rapporteringen av hållbarhet på ett ett mer strukturerat och datadrivet sätt.    

– De som lyckas bra med att lösa dessa utmaningar kan också få stora affärsmässiga vinster av arbetet. Det handlar om att skapa nya produkter, klassificera och beskriva sina befintliga produkter så att det motsvarar en ökad efterfrågan från alla typer av investerare.

Vilka är dina kompetenser?

  • Sustainable Finance (Taxonomin, Disclosure, NFRD/CSRD)
  • Finansiella regelverk (Solvens II, CRR, MifidII, IDD, AIFMD, UCITS med flera)
  • Rapportering inom finansiell sektor (myndighetsrapportering, finansiell rapportering, intern rapportering)
  • System och data (plattformar, system, verktyg, datahantering)
  • Projektledning (PMO, programledning, styrning av projekt)

"Många hållbarhetschefer, CFO:er och vd:ar har svårt att få armarna runt alla nya frågor och krav som dyker upp inom hållbarhetsområdet. Hur ska vi ta fram alla nya KPI:er och data? Hur ska vår hållbarhetsrapportering se ut och hur kan vi integrera och effektivisera rapporteringen?"
Viktor Lindroth

Var är du född och uppvuxen?

– I Huddinge söder om Stockholm.

Vad gör du på fritiden?

– Jag gillar att resa, gärna med mina två döttrar. Åker skidor, fiskar och försöker jogga så ofta som kroppen orkar.

Viktor Lindroth, PwC
Viktor Lindroth, PwC
Viktor Lindroth, PwC
Följ oss i sociala medier