Anti-Money Laundering

Finansmarknadsbrott är ett ökande problemområde för alla finansiella institutioner. Att kunna förebygga och upptäcka penningtvätt och ekonomiska brott i finanssektorn har snabbt utvecklats till en av branschens allra största utmaningar eftersom konsekvenserna för de drabbade organisationerna kan bli svåra. 

Vi arbetar tillsammans med våra uppdragsgivare med innovativa och avancerade lösningar för att de med trovärdighet ska kunna förebygga och hangaptera incidenter, komma tillrätta med brister och för att riskkontroller effektivt ska kunna stödja sunda operativa affärsmodeller.

Vi bistår våra uppdragsgivare med bland annat:

  • Global screening av sanktioner, PEP:s och verkliga huvudmän
  • Riskanalyser av risker för penningtvätts- och terrorismfinansiering
  • AML / CTF gapanalyser
  • Tester och optimering av transaktionsövervakning
  • Enhanced due diligence och uppdateringar av "känn-din-kund"
  • Utredning och riskanalyser av derivat och värdepappershandel
  • Compliance due diligence i samband med företagstransaktioner
Financial crime

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services

Tel 0709-29 36 07

Cecilia Cederberg

Director Forensic

Tel 0709-29 33 20

Christian Öberg

FS Risk & Regulation

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide