De nya digitala ekobrotten - finanssektorn särskilt utsatt

2018-04-03

Ekonomisk brottslighet ökar visar Crime & Fraud Survey 2018 | PwC

Banker, försäkringsbolag och telekombolag tillhör den typ av företag som är särskilt utsatta när ekobrotten ökar. Det visar vår senaste studie "Crime & Fraud Survey 2018".
 

– De finansiella företagen har stora IT-plattformar där de interagerar med kunderna vilket gör dem mer utsatta. Det är en miljö där bedrägeriförsök förekommer i större utsträckning och det är mycket lättare att begå brott när man sitter bakom datorn och inte behöver ha någon personlig kontakt med sin bank eller sitt försäkringsbolag, säger Ulf Sandlund, Executive Director, Forensic Services på PwC.

I takt med att samhället digitaliseras ökar även den digitala sårbarheten. Cyberbrottsligheten är redan etablerad och drabbar i dag många verksamheter. Sverige är ett av världens mest digitaliserade länder och ur det perspektivet behövs ett robust försvar mot den här sortens hot.

Dessvärre är det här sannolikt bara början på en negativ trend där cyberbrotten kommer att tillta markant under 2018 och 2019. Cyberbrott är även den typ av ekonomisk brottslighet som skadar organisationerna mest under de kommande två åren.

För att hitta lösningar på en av vår tids största samhällsutmaningar behövs en kombination av åtgärder. Inte minst måste bolag och offentliga verksamheter skapa nya strukturer och stärka organisationerna. Cybersäkerhet kan inte längre behandlas som en isolerad IT-fråga utan behöver lyftas upp i ledningsgrupper och styrelser. Parallellt måste politiska beslutsfattare bli mer konkreta i att hitta långsiktiga lösningar.

"Cybersäkerhet behöver bli en naturlig del av diskussionen i ledningsgrupper och styrelser"

Rent generellt är företag med stora kundstockar, oavsett bransch, särskilt utsatta. Det är här flest incidenter förekommer, samtidigt som företagen är ganska väl rustade. Alla stora banker och större aktörer i det finansiella systemet har i dag stora avdelningar för att hantera bedrägeriförsök, men det finns också en möjlighet för företagen att skärpa upp sina kontroller om man har tillgång till smart teknik och vet hur man kan använda den.

Årets resultat i PwC:s "Crime & Fraud Survey" visar på en markant ökning av ekobrott, särskilt i Sverige. Vi ser också att 29 procent av de svenska respondenterna uppger att de har råkat ut för mutförsök. Den siffran är förvånansvärt hög jämfört med det globala genomsnittet som ligger på 23 procent. När det gäller korruption vill vi påstå att rapporteringen om mutförsök har tilltagit därför att medvetenheten har ökat. I dag jobbar man mycket mer med utbildning och med att medvetandegöra personalen. Hela compliance-trycket har höjt diskussionen om vad ett otillbörligt beteende är och sådana saker spelar sannolikt också in i statistiken.

– För att vända trenden behövs fällande domar och kännbara straff. Chansen att åka dit är näst intill obefintlig. Klarar man inte av att hålla företag och individer ansvariga kommer det här bara fortsätta att öka, menar Ulf Sandlund.

Kontakta oss

Ulf Sandlund

Executive Director Forensic Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 36 07

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide