Expertvittne - analyser & expertvittnestjänster vid tvister

Skydda dina ekonomiska intressen

Att vara rätt rustad inför tvister kommer att vara avgörande när skiljenämnden värderar bevisning och argument. Vi hjälper er att skydda era strategiska och ekonomiska intressen i samband med förväntade eller faktiska tvister, oavsett om anspråk ska mötas eller riktas.

Vårt bistånd till er kan bestå av förebyggande rådgivning, kvalificerad research, simulering av scenarios, strategirådgivning eller agera som expertvittnen om tvisterna hamnar i skiljenämnd eller domstol. Vi har gedigen erfarenhet och ett dedikerat globalt expertteam som kan göra verklig skillnad oavsett var i världen bekymren måste hanteras.

Kontakta oss

Per Storbacka

Partner

Tel 0709-29 31 32

Cecilia Cederberg

Director Forensic

Tel 0709-29 33 20

Följ oss i sociala medier