Hotbilder och krishantering

2019-03-20

Ta del av globala företagsledares syn på tillväxt, hotbilder och krishantering inom näringslivet.

PwC har i sin 22:a globala vd-undersökning frågat 1 378 företagsledare världen över om deras syn på ekonomi, tillväxt, möjligheter och hot samt strategiskt viktiga förutsättningar inom det globala näringslivet.

Som en del av den globala undersökningen har en separat rapport lanserats, "Crisis preparedness trends 2019", vilken bland annat visar att nästan 60 procent av cheferna uppgav att de var "extremt" eller "något oroade" för deras beredskap att reagera på kriser.

Rapporten betonar även vikten av att ha en plan för risk- och krishantering samt presenterar fem centrala tips.

Ta del av dessa tips och en närmare beskrivning över företagsledarnas syn på tillväxt och hotbilder i rapporten "Crisis preparedness trends 2019".

Den fullständiga globala rapporten och citat från vd-intervjuer finns tillgängliga på www.ceosurvey.pwc.

Kontakta oss

Cecilia Cederberg

Director Forensic, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 20

Sam Wallentin

Ansvarig FS Cyber Security, PwC Sverige

Tel 0727-33 16 64

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Corporate Finance?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide